PERSBERICHT: Van het noorden tot het zuiden: een dubbele oproep van VVS en FEF

09/06/2016, Brussel

Van het noorden tot het zuiden: een dubbele oproep van VVS en FEF

Op vrijdag 3 juni werd bekendgemaakt dat de socialistische spoorbond een nieuwe stakingsaanzegging heeft ingediend van 12 tot en met 19 juni. Gisteren, op 8 juni, werd duidelijk dat een staking tot en met 26 juni eveneens een mogelijkheid is.

PERSBERICHT: VVS blijft na vertrek studentenraden van KUL en UA inzetten op hervormingen en positieve dialoog

17/05/2016 - Brussel

Op maandag 9 mei liet Studentenraad KU Leuven weten uit VVS te stappen. Twee dagen later, op 11 mei, kondigde ook Studentenraad UAntwerpen aan haar lidmaatschap voor dit academiejaar stop te zetten.

Standpunt Studentenovereenkomsten |10-05-2016|

VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast vraagt VVS ook graag aandacht voor de regelgeving rond onthaalbeleid en de werkomstandigheden van studenten. Tot slot waardeert VVS de reeds gemaakte inspanningen voor de website en applicatie Student@work, en geeft het graag nog enkele suggesties naar de toekomst toe.

Verslag Studenteninspraak Onbeperkt 03/05/2016

Op 3 mei organiseerde VVS een voorstellingsavond voor het project Studenteninspraak Onbeperkt. We mochten die dag in onze kantoren een divers publiek ontvangen: studentenvertegenwoordigers, pers, beleidsmedewerkers, studenten met een functiebeperking en studenten orthopedagogiek die meegewerkt hebben aan het project.

Standpunt Studentenstemrecht |21-04-2016|

Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak naar jongeren als “onze toekomst”. Ook wij, als VVS, zijn ervan overtuigd dat studenten vaak een heldere en verfrissende blik kunnen bieden op bestaande problemen. Net daarom is het van belang om die emancipatie te ondersteunen en aan te drijven. Een zelfstandige student moet daarom ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen stemmen in zijn of haar studentenstad, zonder de nefaste repercussies die daar vandaag aan vast hangen (verlies kindergeld,...).