VVS vormingsweekend 2016

Hallo stuvers,

VVS gaat opnieuw op weekend!

We nodigen jullie heel graag uit om met ons op vormingsweekend te gaan van 30 september tot en met 2 oktober. We gaan dit jaar naar zee, meer bepaald naar Oostduinkerke, waar we verblijven in De Ark, onderdeel van De Hoge Duin.

Nota Kinderbijslag

Recent kwamen verschillende berichten in de actualiteit over een voorstel van de KU Leuven om langdurig zieke studenten een uitzondering toe te kennen op de norm om 27 studiepunten te ontvangen om het kindergeld te behouden . VVS wil met deze nota graag ook haar visie geven op kinderbijslag vanuit het studentenperspectief in enkele specifieke situaties. De huidige problemen in deze situaties houden voor VVS een kans in om rekening te houden met de zorgen van studenten bij de aangekondigde hervorming van de kinderbijslag .

PERSBERICHT: Van het noorden tot het zuiden: een dubbele oproep van VVS en FEF

09/06/2016, Brussel

Van het noorden tot het zuiden: een dubbele oproep van VVS en FEF

Op vrijdag 3 juni werd bekendgemaakt dat de socialistische spoorbond een nieuwe stakingsaanzegging heeft ingediend van 12 tot en met 19 juni. Gisteren, op 8 juni, werd duidelijk dat een staking tot en met 26 juni eveneens een mogelijkheid is.

PERSBERICHT: VVS blijft na vertrek studentenraden van KUL en UA inzetten op hervormingen en positieve dialoog

17/05/2016 - Brussel

Op maandag 9 mei liet Studentenraad KU Leuven weten uit VVS te stappen. Twee dagen later, op 11 mei, kondigde ook Studentenraad UAntwerpen aan haar lidmaatschap voor dit academiejaar stop te zetten.

Standpunt Studentenovereenkomsten |10-05-2016|

VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast vraagt VVS ook graag aandacht voor de regelgeving rond onthaalbeleid en de werkomstandigheden van studenten. Tot slot waardeert VVS de reeds gemaakte inspanningen voor de website en applicatie Student@work, en geeft het graag nog enkele suggesties naar de toekomst toe.