Standpunt kwaliteitszorg | 04-11-2014 |

De huidige besparingsronde in het hoger onderwijs dreigt ook de kwaliteit
van dat onderwijs aan te tasten. De zorg voor kwaliteit staat dan ook hoog op
het prioriteitenlijstje van VVS. Kwaliteitszorg draagt niet enkel bij tot de
continue verbetering van het hoger onderwijs, het dient eveneens ter
verantwoording van de overheidsmiddelen. Dit alles resulteert in een breed
gedragen vertrouwen in de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs. Dit
standpunt bespreekt de zich ontvouwende discussie rond externe kwaliteitszorg

Beleidsplan VVS 2014-2015

VVS beleidsplan 2014-2015
VVS

Het beleidsplan van de Vlaamse Vereniging van Studenten voor 2014-2015.

Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor
het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat
dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS
hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor
kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de
verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een
toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de
vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het
aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit

Vurig studentenprotest tegen de besparingen in het hoger onderwijs: “Wij willen kwaliteit!”.

Op woensdag 5 november zullen er in Gent, Leuven, Hasselt en Brussel vurige studentenprotesten plaatsvinden. Met fakkels willen de studenten op een symbolische manier duidelijk maken dat ze zich zorgen blijven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. Geen student mag in de kou blijven staan.