Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor
het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat
dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS
hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor
kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de
verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een
toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de
vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het
aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit

Vurig studentenprotest tegen de besparingen in het hoger onderwijs: “Wij willen kwaliteit!”.

Op woensdag 5 november zullen er in Gent, Leuven, Hasselt en Brussel vurige studentenprotesten plaatsvinden. Met fakkels willen de studenten op een symbolische manier duidelijk maken dat ze zich zorgen blijven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. Geen student mag in de kou blijven staan.

Vlaamse studenten betreuren verhoging inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs bedraagt vanaf volgend academiejaar 890 euro. De Vlaamse Vereniging van Studenten reageert bezorgd: “We zullen meer moeten betalen voor minder kwaliteit”.

Hogere drempel

Het inschrijvingsgeld is de eerste en de meest zichtbare kost die aan studeren verbonden is. Het is de eerste drempel die je tegenkomt als je wilt gaan studeren. Die drempel wordt dus hoger, zeker voor mensen die niet bekend zijn met het hoger onderwijs en dus ook niet van het beurssysteem op de hoogte zijn.

VVS op de European Student's Convention in Firenze

VVS was eind september aanwezig op de 28e European Students' Convention (ESC) van de European Students' Union (ESU) in Firenze. ESU geeft studenten in Europa een platform om ondanks hun verscheidenheid zich te verenigen en hun gemeenschappelijke doelen na te streven. De ESC is een bijeenkomst van nationale studenten-vertegenwoordigers uit de 47 leden van de 39 landen die lid zijn van ESU. Zo dient deze bijeenkomst onder andere ter voorbereiding van de Board Meeting van ESU later dit jaar in Baku. Maar het was ongetwijfeld veel meer dan dat.