Standpunt Lerarenopleiding |21-04-2016|

VVS pleit voor een hoogkwalitatieve lerarenopleiding, waarin gemotiveerde en goed ingelichte studiekiezers1 steeds voldoende en praktisch ingevulde ruimte krijgen om kundige leraren te worden. Voor VVS kunnen de ingenomen doelstellingen en uitgangspunten niet gerijmd worden met een vermindering van studiepunten in de lerarenopleiding. Elke lerarenopleiding moet in zijn eigen soort kwalitatief ingevuld worden, waarbij de aanvangsbegeleiding de instroom van nieuwe leraren in het werkveld kan versterken en bovendien de lerarenloopbaan kan diversifiëren. Leraar worden moet opnieuw een positieve keuze worden en blijven, VVS pleit daarom ook voor een vermindering van administratieve lasten doorheen de opleiding en loopbaan.

Standpunt Oriëntering |21-04-2016|

In dit standpunt geeft VVS haar positie weer over wat voor haar een sterk oriënteringstraject moet zijn. Voor VVS kan een oriënteringstraject alleen een meerwaarde bieden op voorwaarde dat dit een geïntegreerde, effectieve en valide invulling krijgt. VVS doet ook een voorstel voor de concrete uitwerking hiervan en sluit zich aan bij het standpunt van de Vlaamse Scholierenkoepel1. VVS vraagt om een versterkte invulling door leraren en CLB’s en een goede samenwerking tussen beiden, transparante informatievoorziening en de middelen die hierbij horen. 

Oriëntatieproeven of ijkingsproeven kunnen, indien ze in hoge mate gevalideerd en betrouwbaar zijn, naast enkele van de bestaande neutrale proeven, deel uitmaken van dit traject. Indien proeven niet voldoende valide en betrouwbaar zijn, kunnen zij een extra watervaleffect inhouden en een beperkende invloed hebben op studiekiezers. Om deze reden kan VVS deze proeven niet steunen indien niet of onvoldoende voldaan is aan deze voorwaarden.

VVS op zoek naar een nieuw bestuur

VVS is op zoek naar jou!

 

Wat? Het einde van het academiejaar nadert… VVS gaat dus opnieuw op zoek naar een nieuwe lichting bestuurders om zich een jaar lang te engageren voor de Vlaamse studenten. We zijn op zoek naar verschillende profielen: deze kan je in bijlage vinden. Ga gerust na welk profiel het best bij jou past en stel je kandidaat!

 

Hoe? Je stelt je kandidaat door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@vvs.ac. Daarna zal de Algemene Vergadering peilen naar je interesse, motivatie en kennis ter zake. Nadien zal deze je al dan niet verkiezen.

 

Wanneer? Je kandidaat stellen kan al vanaf nu. Afhankelijk van wanneer je je kandidaat stelt, wordt je kandidatuur voorgesteld op de AV van 10 mei of 28 juni. De deadline voor de eerstvolgende AV is 6 mei en voor de AV op 28 juni is dit 22 juni. Ben je nog niet helemaal overtuigd? Kom dan naar de rvb-cafés! Deze avonden gaan door op 2, 3 en 4 mei. Hier kan je in gesprek gaan met de huidige rvb en al je vragen en twijfels op hen afvuren.

 

Indien je nog extra vragen zou hebben, kan je mailen naar info@vvs.ac.

 

We kijken uit naar jouw kandidatuur!

Het VVS-team

 

Studenteninspraak Onbeperkt

Dit project werd mogelijk gemaakt door Hart voor Handicap en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Het doel van dit project is om de studentenraden meer inclusief te maken en ze te engageren om concrete strategieën in te zetten in hun werking. De brochure en het onderzoeksrapport zijn hieronder terug te vinden. Vragen en opmerkingen steeds welkom bij Liesbeth@vvs.ac.

PERSBERICHT: VVS pleit voor investeringen in hoger onderwijs

25/04/2016, Brussel

"Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u" was reeds in 2014 de boodschap van VVS. Naar aanleiding van de verhoogde inschrijvingsgelden namen de studenten het woord in een pleidooi tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. Desondanks volgden de budgetten de groei van de studentenaantallen niet en werden aangekondigde investeringen in het hoger onderwijs om budgettaire redenen uitgesteld of geschrapt. Sinds 2014 heeft VVS de financiering zien slinken en de kwaliteit in het gedrang zien komen. Net als toen wil VVS opnieuw aan de alarmbel trekken en aandringen op investeringen in het hoger onderwijs om voor élke student kwaliteit te kunnen garanderen.