Oproep bevraging 50 dagen

WANTED: Studenten die werken of al gewerkt hebben onder een studentenovereenkomst!

Help ons een representatief beeld te schetsen van studentenarbeid in Vlaanderen door deze vragenlijst in te vullen.

Jouw stem telt!

 

VVS nuanceert standpunt inzake stakingsaanvragen spoorbonden

2015-12-23 - Brussel

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media
omtrent het mogelijke uitstel van de 72-uren staking van de spoorbonden op 21,
22 en 23 januari 2016 wil VVS haar standpunt hieromtrent duidelijk maken. Er
werd gesteld dat het standpunt van de Waalse studentenvakbond Unécof eveneens
het standpunt is van VVS. Dit moet echter genuanceerd worden.

Standpunt Studentenhuisvesting |19-11-2015|

VVS wil met dit standpunt pleiten voor toegankelijke studentenhuisvesting die bovendien van een geüniformeerde kwaliteit is. In deze context verdedigt VVS het modelhuurcontract, dat niet bedoeld is om elke student letterlijk hetzelfde contract te laten afsluiten, maar wel om een duidelijkere structuur en hogere transparantie te promoten. VVS wil met betere communicatie en overlegmomenten op elk beleidsniveau voor alle studenten kwaliteitsvolle huisvesting promoten.

VVS op de 69e board meeting van ESU: verslag door Sarah Tuytschaever

Van 1 december tot 5 december heeft VVS zijn stem laten horen door de Vlaamse student te vertegenwoordigen op de 69ste Board Meeting (BM) van de Europese Studentenraad (ESU) in Cluj-Napoca, Roemenië. ESU is een koepelorganisatie van 45 nationale studentenraden uit 38 landen. De organisatie verdedigt de rechten van de studenten op een Europees niveau zoals in de Europese Unie, UNESCO, de Raad van Europa en de Bologna Follow UP group.

Oproep studenten reviewcommissie

  Bekijk jij je instelling met een kritische blik en heb je oog voor de sterktes en de verbeterpunten?

       Wil je graag eens over het muurtje kijken bij andere instellingen

        en zien hoe het er daar aan toe gaat?                  

       Heb jij bestuurlijke ervaring in bijvoorbeeld de raad van bestuur

 van je instelling?