Toelatingsproeven

VVS erkent dat toelatingsproeven een positieve invloed kunnen uitoefenen op
de oriëntering van de student maar waarschuwt er tegelijkertijd voor dat
(niet-) bindende toelatingsproeven niet het beoogde wondermiddel zijn en pas
echt tot hun recht komen in de bredere context van een gedegen
oriënteringstraject.

In deze infofiche bespreken we de huidige stand van zaken omtrent
toelatingsproeven.

Oriëntering

De overstap van secundair onderwijs naar hoger onderwijs is moeilijk. Niet
enkel moet de student een instelling kiezen, vooral het kiezen van de opleiding
vergt heel wat tijd en inspanning.

Oriëntering of studieoriëntatie heeft betrekking op alle acties en
handelingen die ondernomen worden in het secundair en hoger onderwijs met als
doel het studiekeuzeproces van de student te optimaliseren.

Rationalisering

Rationalisering van het opleidingsaanbod is een begrip dat sinds 1997 met
weerkerende kracht opduikt op de onderwijsagenda. Minister van onderwijs H.
Crevits maakte er een beleidsprioriteit van in 2014. Rationalisering is het
optimaal inzetten van de beschikbare (overheids)middelen om de doelstellingen
van een kwaliteitsvol hoger onderwijs te realiseren, maar wat wordt hiermee nu
bedoeld, met welke andere dossiers houdt dit verband en wat is de huidige stand

Welkomstbrochure

 

VVS Welkomstbrochure
Welkomstbrochure van de Vlaamse Vereniging voor Studenten

 

Waar staat VVS voor, wat doen wij en wat kan jij betekenen voor ons?

Lees het in onze brochure!

 

 

Standpunt Jobstudentenstatuut | 20-05-2015 |

VVS ijvert er voor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in 400 RSZ-lage werkuren. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast is er ook nood aan een betere bescherming van de student op de werkvloer en een betere communicatie rond het jobstudentenstatuut. Een digitaal systeem waar de jobstudent zijn eigen situatie kan invullen en vergelijken met de geldige regelgeving zou een grote stap voorwaarts zijn. Lees ons volledige standpunt in bijlage.