Vlaamse studenten betreuren verhoging inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs bedraagt vanaf volgend academiejaar 890 euro. De Vlaamse Vereniging van Studenten reageert bezorgd: “We zullen meer moeten betalen voor minder kwaliteit”.

Hogere drempel

Het inschrijvingsgeld is de eerste en de meest zichtbare kost die aan studeren verbonden is. Het is de eerste drempel die je tegenkomt als je wilt gaan studeren. Die drempel wordt dus hoger, zeker voor mensen die niet bekend zijn met het hoger onderwijs en dus ook niet van het beurssysteem op de hoogte zijn.

VVS op de European Student's Convention in Firenze

VVS was eind september aanwezig op de 28e European Students' Convention (ESC) van de European Students' Union (ESU) in Firenze. ESU geeft studenten in Europa een platform om ondanks hun verscheidenheid zich te verenigen en hun gemeenschappelijke doelen na te streven. De ESC is een bijeenkomst van nationale studenten-vertegenwoordigers uit de 47 leden van de 39 landen die lid zijn van ESU. Zo dient deze bijeenkomst onder andere ter voorbereiding van de Board Meeting van ESU later dit jaar in Baku. Maar het was ongetwijfeld veel meer dan dat.

Oproep NVAO studentenpool

De NVAO gaat nieuwe studenten werven voor haar pool. Studenten uit de universiteiten, maar vooral ook uit de hogescholen. De NVAO selecteert niet ten eerste op vakgebieden, maar toch hebben ze behoefte aan meer studenten uit de techniekopleidingen, lerarenopleidingen, groene opleidingen en (para)medische opleidingen. Vanuit deze pool zet de NVAO studenten in ten behoeve van haar panels ter beoordeling van aanvragen Toets nieuwe opleiding en instellingsreviews. In Vlaanderen starten de instellingsreviews in de loop van 2015. In Nederland zijn deze grotendeels achter de rug.

Open brief aan minister van Onderwijs Hilde Crevits

Wij gingen met onze bekommernissen deze middag langs bij Minister van Onderwijs Hilde Crevits en overhandigden haar deze brief:

2 oktober 2014, Brussel

Geachte viceminister-president,

Geachte minister van onderwijs,

Geachte mevrouw Crevits,

Nationaal studentenprotest op donderdag 2 oktober: “Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u!”

De Vlaamse studenten gaan niet akkoord met de forse
besparingen in het hoger onderwijs, noch met een eventueel kwaliteitsverlies,
noch met een verhoging van de inschrijvingsgelden. Zoals eerder aangekondigd,
organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, op donderdag 2 oktober
een grote manifestatie tegen deze besparingslogica.