Oproep studenten reviewcommissie

  Bekijk jij je instelling met een kritische blik en heb je oog voor de sterktes en de verbeterpunten?

       Wil je graag eens over het muurtje kijken bij andere instellingen

        en zien hoe het er daar aan toe gaat?                  

       Heb jij bestuurlijke ervaring in bijvoorbeeld de raad van bestuur

 van je instelling?

Een nieuwe voorzitter voor VVS!

VVS heeft op donderdag 28 oktober de 23-jarige Jonathan Hooft uit Humbeek verkozen tot nieuwe voorzitter voor het academiejaar 2015-2016.

Jonathan Hooft volgt een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg aan de Vrije Universiteit Brussel. In de studentenvertegenwoordiging heeft hij alvast relevante ervaring opgebouwd als voorzitter van de studentenraad en stuvoraad van de VUB in het academiejaar 2014-2015. Hij zetelt al sinds 2014 in de Algemene Vergadering van VVS.

VVS onderzoekt studenteninspraak bij studenten met een functiebeperking!

Beste Student,

 

De Vlaamse Vereniging van Studenten wilt een charter opstellen voor studentenraden om meer inclusief te zijn! Daarbij is jouw stem als student met een functiebeperking belangrijk.

Vul deze vragenlijst in (duurt maximaal 10 minuten) en win één van de 20 cinematickets!

Kick off

Op 24 oktober 2015 nodigt de Vlaamse vereniging van Studenten alle studentenvertegenwoordigers uit op de kick off. Hierop worden de beleidslijnen voor dit academiejaar uitgezet.

In de voormiddag komen alle lopende dossiers aan bod. De dossiers die uitgelegd worden door experts ter zake zijn: rationalisering, oriëntering, kwaliteitszorg, specifieke lerarenopleiding, jobstudentenstatuut en financiering. De experts zorgen ervoor dat alle studenten een update krijgen over de stand van zaken.

Tijdlijn belangrijke decreten voor het hoger onderwijs 1987-2015

Hierin kan je een tijdlijn en samenvatting terugvinden van de belangrijkste decreten voor het hoger onderwijs tussen 1987 en 2015.