Vlaamse studenten vinden stijging inschrijvingsgeld onaanvaardbaar

VVS, de koepelorganisatie van de Vlaamse studentenraden gaan niet akkoord met de forse verhoging van de inschrijvingsgelden die er zit aan te komen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Studenten dreigen door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering 400 tot 600 euro extra inschrijvingsgeld te moeten betalen. VVS vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs.

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Woensdag 25 juni werd de 24-jarige Bram Roelant uit Kruibeke (Oost-Vlaanderen) herverkozen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten voor het academiejaar 2014-2015.

Roelant heeft na een jaar voorzitterschap nog steeds veel ambitie: "Het zijn belangrijke tijden voor VVS. Er komt een nieuwe regering en we moeten er samen met de lokale studentenraden voor zorgen dat de stem van meer dan 200.000 studenten gehoord wordt op Vlaams niveau."

Jaarverslag 2013-2014

 

 

Ons jaarverslag vind je ook in de bijlage!

Nota herindeling academiejaar | 21-05-2014 |

VVS wil:

  • Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening
    over de herindeling van het academiejaar.
  • Een minimumduur voor de blok- en examenperiodes, met genoeg tijd voor
    feedback na de eerste examenkans en voldoende tijd om te studeren voor de
    tweede examenkans.

Het behouden van de kerst-, paas- en zomervakantie op het moment van de
schoolvakanties.

De volledige nota is te vinden in de bijlage.

Visitaties

Ken je www.visitaties.be al? een website om studenten warm te maken en beter te informeren rond het concept van visitatiecommissies.

Deze commissies maken een essentiëel onderdeel uit van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, iets dat op haar beurt belangrijk is voor de erkenning van een opleiding en de waarde van het einddiploma voor de arbeidsmarkt.

Omdat studenten een unieke kijk hebben op en eersterangservaring met de opleidingen zelf, zetelt er in elke visitatiecommissie één student. Surf snel naar www.visitaties.be en ontdekt meer over de visitatiecommissie, wat je er zelf als student kan uithalen en hoe je je kandidaat moet stellen.