Tijdlijn belangrijke decreten voor het hoger onderwijs 1987-2015

  • Tijdlijn belangrijke decreten voor het hoger onderwijs 1987-2015
     Tijdlijn belangrijke decreten voor het hoger onderwijs 1987-2015

Hierin kan je een tijdlijn en samenvatting terugvinden van de belangrijkste decreten voor het hoger onderwijs tussen 1987 en 2015.

Studievoortgangsbewaking

Studievoortgangsbewaking is vaak een nobele onbekende tot men er plots mee te maken krijgt. De mogelijkheden om te studeren lijken eindeloos bij de start, maar dit is slechts een illusie. In deze infofiche leggen we kort uit wat studievoortgangsbewaking is, voor wie en wanneer ze geldt en waarom ze bestaat.

Financieringsdecreet

Het financieringsdecreet (2008) is misschien wel het belangrijkste decreet in ons hoger onderwijs. Het bepaalt de financiële verdeling van de overheidsmiddelen tussen de verschillen instellingen. Het doel is echter veel ruimer dan enkel verdelen, het financieringsdecreet tracht ook een aantal bredere doelen in de hand te werken.

Toelatingsproeven

VVS erkent dat toelatingsproeven een positieve invloed kunnen uitoefenen op
de oriëntering van de student maar waarschuwt er tegelijkertijd voor dat
(niet-) bindende toelatingsproeven niet het beoogde wondermiddel zijn en pas
echt tot hun recht komen in de bredere context van een gedegen
oriënteringstraject.

In deze infofiche bespreken we de huidige stand van zaken omtrent
toelatingsproeven.

Oriëntering

De overstap van secundair onderwijs naar hoger onderwijs is moeilijk. Niet
enkel moet de student een instelling kiezen, vooral het kiezen van de opleiding
vergt heel wat tijd en inspanning.

Oriëntering of studieoriëntatie heeft betrekking op alle acties en
handelingen die ondernomen worden in het secundair en hoger onderwijs met als
doel het studiekeuzeproces van de student te optimaliseren.