Internationaal

Standpunt internationale mobiliteit

Standpunt internationale mobiliteit (goedgekeurd op de AV van 14 februari 2013)

 

INTERNATIONALE MOBILITEIT: VVS verkiest kwaliteit boven kwantiteit

Internationale mobiliteit : VVS verkiest kwaliteit boven kwantiteit

Woensdag beantwoordde minister van onderwijs Pascal Smet een actuele vraag over het actieplan mobiliteit. Hij stelt daarbij dat we er voor moeten streven om 33% van de studenten een internationale ervaring aan te bieden. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil benadrukken dat de kwaliteit van een internationale ervaring belangrijker is dan de kwantiteit.

Standpunt VVS leninggarantie Europese studenten

In 2011 lanceerde de Europese commissie haar opvolger voor het Levenslang Leren Programma: Erasmus for All. Hierin vinden we een voorstel om een leninggarantie aan te bieden om de diplomamobiliteit bij masters te verhogen. VVS stelt zich hier opnieuw de vraag of de focus moet liggen op het verhogen van de kwantiteit, vooraleer de kwaliteit wordt verbeterd.