Onderwijs

Standpunt herindeling academiejaar | 21-05-2014 |

VVS wil:

  • Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening
    over de herindeling van het academiejaar.
  • Een minimumduur voor de blok- en examenperiodes, met genoeg tijd voor
    feedback na de eerste examenkans en voldoende tijd om te studeren voor de
    tweede examenkans.

Het behouden van de kerst-, paas- en zomervakantie op het moment van de
schoolvakanties.

Het volledige standpunt vind je in de bijlage.

Standpunt herindeling academiejaar |19-03-2014|

Met deze nota reageert VVS niet op een concreet voorstel, maar willen we
onze algemene eisen duidelijk maken.

VVS wil:

- Eerst aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen, dan pas een
denkoefening over de herindeling van het academiejaar.

- Een minimumduur voor de blok- en examenperiodes, met genoeg tijd voor
feedback na de eerste examenkans en voldoende tijd om te studeren voor de
tweede examenkans.

- Het behouden van de kerst- en zomervakantie op het moment van de
schoolvakanties.

Standpunt en beleidsadvies financieringsdecreet |30-04-2014|

VVS schreef, als adviesorgaan, dit beleidsadvies neer met als doel de
volgende regering te adviseren bij de uitgestelde evaluatie van het decreet
betreffende de financiering van de hogescholen en de universiteiten in
Vlaanderen (14 maart 2008), hierna genoemd financieringsdecreet. Maar dit
beleidsadvies is niet enkel aan de overheid gericht, ook de andere partnes
binnen het onderwijs zoals de instellingen, vakbonden of onderwijsgerelateerde
organisaties vinden hierin de visie van de Vlaamse Vereniging van Studenten in
terug.

Standpunt Contingentering | 25-04-2013 |

VVS pleit:
- voor een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht
hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de
kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel
kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen
verwezenlijken.

Standpunt implementatielasten flexibilisering | 06-11-2013 |

VVS wil:
- dat een parallel aanbod van werktrajecten blijft bestaan en aangemoedigd wordt
 
- geen beperkte toegang tot inschrijving via creditcontracten
 
- het behoud van de examencontracten
 
- de vervanging van het leerkrediet door een systeem van studievoortgangsbewaking
 

Standpunt Onderzoeksmaster | 06-11-2013 |

VVS wil niet dat er een onderzoeksmaster komt als alternatief voor een tweejarige master. Het lijkt ons dat de overheid en de instellingen de onderzoeksmaster aangrijpen ter vervanging van de andere opties voor de uitbreiding van de studieomvang. VVS kan hier niet akkoord mee gaan, de onderzoeksmaster mag de deuren niet sluiten voor de andere tweejarige masters als flauw afkooksel ervan. Het volledige standpunt vind je in de bijlage

Standpunt Loopbaandebat leraren | 27-06-2013 |

VVS pleit voor:
- differentiatie van de lerarenloopbaan met meer ruimte voor de begeleiding van
jonge leerkrachten
- het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen
- een verloning op basis van de functie, ongeacht het diploma
- gedifferentieerde verloning, afhankelijk van de context waarin les gegeven
wordt

Standpunt Uitbreiding studieomvang |06-12-2012 |

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de universiteiten en het
ministerie van onderwijs een discussie nota geschreven over de uitbreiding

van de studieomvang. De bedoeling was een globaal kader te creëren
waaraan het volgens de Vlaamse Regering nog ontbrak.

VVS ziet in deze discussie nota echter niet het beloofde globale
kader. De principes van de uitbreiding

van de studieomvang worden in deze nota helemaal herschreven,maar
het omringende kader blijft vaag.

Standpunt lerarenopleiding | 29-06-2012 |

Met dit standpunt rond de lerarenopleiding wil de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS) op de beleidsevaluatie van de lerarenopleiding te wegen. De
belangrijkste punten in dit standpunt zijn: - de invoering van een educatieve
master als alternatief voor de SLO - de verbetering van aanvangsbegeleiding en
instap in het werkveld - controle op de vakdidactische voeling van docenten in
de lerarenopleiding, aangezien zijn een voorbeeld moeten zijn voor studenten -
de kans op voldoende en kwaliteitsvolle stage-ervaringen voor elke student -

Pagina's