Persberichten

VVS voor Dummies

VVS? ¿Qué? What-the-VVS? Geen nood! Met deze handige infobrochure heeft de VVS geen geheimen meer, noch voor de student noch voor de studentenvertegenwoordiger

PERSBERICHT: VVS blijft na vertrek studentenraden van KUL en UA inzetten op hervormingen en positieve dialoog

17/05/2016 - Brussel

Op maandag 9 mei liet Studentenraad KU Leuven weten uit VVS te stappen. Twee dagen later, op 11 mei, kondigde ook Studentenraad UAntwerpen aan haar lidmaatschap voor dit academiejaar stop te zetten.

Verslag Studenteninspraak Onbeperkt 03/05/2016

Op 3 mei organiseerde VVS een voorstellingsavond voor het project Studenteninspraak Onbeperkt. We mochten die dag in onze kantoren een divers publiek ontvangen: studentenvertegenwoordigers, pers, beleidsmedewerkers, studenten met een functiebeperking en studenten orthopedagogiek die meegewerkt hebben aan het project.

Onderzoeksrapport Studentenovereenkomsten mei 2016

Dit onderzoeksrapport gaat dieper in op studentenovereenkomsten in 2015 zoals ze gerapporteerd worden door studenten.

Ook de bullet-samenvatting is hier terug te vinden, net als een infographic.

Ons standpunt over Studentenovereenkomsten is hier terug te vinden.

Vragen/opmerkingen steeds welkom bij sociaal@vvs.ac

Studenteninspraak Onbeperkt

Dit project werd mogelijk gemaakt door Hart voor Handicap en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Het doel van dit project is om de studentenraden meer inclusief te maken en ze te engageren om concrete strategieën in te zetten in hun werking. De brochure en het onderzoeksrapport zijn hieronder terug te vinden. Vragen en opmerkingen steeds welkom bij Liesbeth@vvs.ac.

VVS nuanceert standpunt inzake stakingsaanvragen spoorbonden

2015-12-23 - Brussel

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media omtrent het mogelijke uitstel van de 72-uren staking van de spoorbonden op 21, 22 en 23 januari 2016 wil VVS haar standpunt hieromtrent duidelijk maken. Er werd gesteld dat het standpunt van de Waalse studentenvakbond Unécof eveneens het standpunt is van VVS. Dit moet echter genuanceerd worden.

Studiekeuzevoorlichting: een vergelijkend onderzoek in Vlaamse context

2015-03-23

Door de blijvende aandacht voor studiesucces en de juiste student op de juiste plaats is het belangrijk dat aankomende studenten beschikken over objectieve en vergelijkbare studiebrochures. Aankomende studenten moeten ondersteund worden in hun behoefte aan informatie.

Studentenhuisvesting: tijd voor actie!

2015-03-18 - Brussel

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

2014-11-17

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit

Pagina's