Standpunt Professionele Masters |16-05-2019|

In deze tekst buigt de Vlaamse Vereniging van Studenten zich over het landschap van de masters in Vlaanderen en dit voornamelijk vanuit het perspectief van de doorstroommogelijkheden naar tweede verdiepende en/of verbredende opleiding (van welke aard ook) na het gevolgd hebben van een professionele bachelor. Hierbij is in de eerste plaats een evaluatie gemaakt van de bestaande mogelijkheden (zoals de schakelprogramma's en bachelor-na-bachelors). Die evaluatie is echter ook ruimer gevoerd dan vanuit

Jaarverslag 2018-2019

Op welke manier kan de Vlaamse Vereniging van Studenten voor de 240.000 studenten in Vlaanderen en Brussel een wezenlijke impact maken? Hoe kan het zorgen voor paradigma-shifts die staan voor kwaliteitsvoller en meer democratisch onderwijs? Tot waar reikt de impact van de Vlaamse Vereniging van Studenten om zaken fundamenteel te veranderen?

In dit jaarverslag zal u tal van voorbeelden lezen waar duidelijk uit blijkt hoe de Vlaamse Vereniging van Studenten meer een agenda-setter en minder een volger wil zijn.

PERSBERICHT: Antwerpse universiteitsstudenten sluiten zich aan bij de Vlaamse Vereniging van Studenten

De Studentenraad Universiteit Antwerpen sluit zich vanaf academiejaar 2019-2020 aan bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. Dat werd zo beslist op een algemene vergadering van de Studentenraad UAntwerpen. Met de aansluiting komt een eind aan drie jaar afwezigheid van de studentenraad bij de Vlaamse studentenkoepelorganisatie VVS.

Vacature Stafmedewerker Participatie, Vormingen en Internationaal

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is op zoek naar een voltijds stafmedewerker Participatie, Vormingen en Internationaal. VVS behartigt de studentenbelangen in Vlaanderen en werkt met een klein team van stafmedewerkers en een groot team van vrijwilligers.

Standpunt Financiering |21-03-2019|

Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.

De Vlaamse Vereniging van Studenten gaat in dit standpunt achtereenvolgens in op de onderfinanciering van het hoger onderwijs, het aspect van inschrijvingsgelden en samenwerking tussen instellingen.