Vacature medewerker Participatie, Vorming & Administratie

Vacature Beleidsmedewerker Participatie, Vorming & Administratie - VVS is op zoek naar een nieuwe medewerker!

PERSBERICHT: Hoorzitting Studentenparticipatie

PERSBERICHT Hoorzitting Studentenparticipatie  (Maandag 12 maart 2018)

Tientallen studentenvertegenwoordigers trekken morgen, 13 maart, naar het Vlaams Parlement. Ze vragen er extra ondersteuning en middelen. De Vlaamse studentenvertegenwoordigers hebben het gevoel dat ze hun werk niet langer naar behoren kunnen uitvoeren "Deze situatie heeft een effect op iedere student in Vlaanderen."

Vacature Beleidsmedewerker Onderwijs, Sociaal, Diversiteit & Internationaal

Vacature Beleidsmedewerker Onderwijs, Sociaal, Diversiteit & Internationaal - VVS zoekt een nieuwe beleidsmedewerker die studentenvertegenwoordigers inhoudelijk ondersteund

Standpunt Erasmus+ |11-01-2018|

VVS staat in dit standpunt stil bij het gevoerde beleid rond Erasmus+ en de resultaten hiervan. We kijken naar een stand van zaken vandaag en kijken vooruit naar de volgende drie jaar tot 2020 en daarna naar de periode tussen 2020 en 2030.

VVS vraagt:

Standpunt Bolognaproces |21-11-2017|

Binnen het Bolognaproces werden reeds grote stappen gezet sinds 1998. In dit standpunt bespreekt VVS waar het bijkomende inspanningen verwacht.