Jaarverslag 2016-2017

Hier kan je ons jaarverslag terugvinden van 2016-2017. Vragen zijn steeds welkom op info@vvs.ac!

Standpunt HBO5 |09-06-2017|

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren.

 

Contactgegevens

Rapporteur HBO5: Leila Willems, leila.willems@gmail.com

Standpunt Vermarkting Hoger Onderwijs |09-06-2017|

In deze tijd van besparingen wil VVS uitdrukkelijk aandacht vragen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van democratisch hoger onderwijs. De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor private financiering van hoger onderwijs, rationaliseringsinitiatieven, arbeidsmarktgericht hoger onderwijs en de rol van private partners binnen werkplekleren.

Contactgegevens

Rapporteur Vermarkting Hoger Onderwijs: Frédéric Piccavet,piccavetfrederic@gmail.com, 0476 30 80 16