Academisering

Wat is Academisering?

De opleidingen met een master aan de hogescholen hebben in de voorbije 10 jaar een proces ondergaan dat men academisering noemt.

Academisering is kortweg een proces waarbij bepaalde opleidingen aan de hogescholen, omgevormd worden naar academische bachelors en masters. Het gaat hierbij om de oude opleidingen 'van academisch niveau' aan de hogescholen. De academisering heeft tot doel het onderscheid tussen "academische opleidingen" (momenteel alle opleidingen aan de universiteitenen de "opleidingen van academische niveau" (academische bachelor + master aan de hogescholenweg te werken.

Het structuurdecreet van 2003 voorziet daarom nog slechts twee systemen: enerzijds professionele bachelors en anderzijds academische bachelors die voorbereiden op academische masters. Er zijn geen professionele masters voorzien.

Wat gebeurt er dan net in het Academiseringsproces?

Dit proces gebeurde in de eerste plaats door het vergroten van het onderzoeksaspect in deze hogeschoolopleidingen. Veel belangrijker voor de studenten echter, is het implementeren van academische vaardigheden in de vakken en het aanpassen van het curriculum van deze opleidingen. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen.

Academisering verwijst op die manier naar het type onderwijs dat je volgt. Onderwijs dat academiserend is, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zet de studenten ook aan tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De academische bachelors hebben geen uitstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat deze diploma's niet bedoeld zijn in de eerste plaats om af te studeren, maar wel om het volgende masterjaar te volgen. Dit staat tegenover de 'professionele bachelors' die wel een uitstroomfinaliteit hebben.

De academisering wordt begeleid door verschillende Associaties. Het gaat bijvoorbeeld over opleidingen zoals industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde, architectuur, handelswetenschappen,… .

Hoe moet het nu verder?

De bedoeling is dat het proces tegen 2014 is afgelopen. Op 16 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering een beslissing genomen over de toekomst van de academiserende opleidingen aan de hogescholen. Meer daarover lees je onder het integratiedecreet.