Actie 2 april: Vlaamse en Waalse studenten komen op straat voor kwaliteitsvol onderwijs

Op 2 april 2014 komen Vlaamse en Waalse studenten op straat om te pleiten voor een rechtvaardige financiering van het hoger onderwijs. In Vlaanderen wordt deze actie getrokken door studentenraden in verschillende steden die zich zorgen maken om de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) steunt deze acties volledig en roept alle Vlaamse studenten op om deel te nemen.


 

Studenten over heel België vinden het huidige financieringsbeleid van het hoger onderwijs onaanvaardbaar. De financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Wallonië is gebaseerd op het systeem van een gesloten enveloppe. Het systeem, ingevoerd in 1971, betekent dat er een vast budget naar onderwijs gaat, ongeacht het feit dat het aantal studenten voortdurend toeneemt. Op Vlaams niveau zijn er enkele aanpassingen gebeurd aan het systeem, maar deze zijn lang niet voldoende. Op dit moment ervaart elke instelling, zowel in de Franse als de Nederlandstalige gemeenschap, de gevolgen van de financieringsproblemen, die meer en meer beginnen doorwegen. Zo zijn leslokalen vaak in slechte staat, is er verouderde apparatuur en worden er richtingen afgeschaft. Deze onderfinanciering zal het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs steeds moeilijker maken.


 

Zowel de studenten, als iedereen vanuit de academische wereld, het personeel en de vakbonden, mogen niet blijven stilstaan voor de verkiezingen van 25 mei 2014 regionaal, federaal als Europees. Het systeem is onaanvaardbaar en we moeten onze stem laten horen om dit te veranderen.

Dat zal dan ook gebeuren:

In Leuven gaan de studenten op 1 april een aula sjorren onder begeleiding van rector Rik Torfs en op 2 april zal de rector hier les in geven. Met deze actie wil de Stura KU Leuven op een unieke wijze aankaarten dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in gedrang komt als er niets wordt ondernomen. Ze bouwen die dag letterlijk zelf aan hun onderwijs.


 

Na het succes van vorig jaar houden Arteveldehogeschool, HoGent en Ugent gezamenlijk een manifestatie in Gent! Studenten zullen in een manifestatie zich op straat laten horen voor betere kwaliteit van het hoger onderwijs.

De Antwerpse studenten laten 2 april van zich horen in een filmpje en de Franstalige studenten (FEF) zullen gezamenlijk manifesteren in Brussel.

Vlaamse en Waalse studenten staan als één blok achter deze actie en dat tonen ze ook in dit tweetalig filmpje.