Antwerpse historicus aan hoofd van Vlaamse studentenkoepel

2011-08-23

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ijvert al sinds 1938 voor een kwaliteitsvol en democratisch hoger onderwijs. Als belangrijkste actor in het hoger onderwijs hebben studenten een groot belang bij de toekomst van het hoger onderwijs en moeten ze als volwaardige partner beschouwd worden.

In navolging van onder andere Frank Vandenbroucke, Willy Claes en Johan Van Hecke gaf de Algemene Vergadering op 30 juni 2011 haar vertrouwen aan Michiel Horsten om het mandaat van voorzitter op zich te nemen. Als lid van de Algemene Vergadering en voorzitter van de Studentenraad Universiteit Antwerpen deed Horsten al uitgebreide ervaring op als studentenvertegenwoordiger. De 21-jarige historicus zal zijn mandaat als voorzitter combineren met een bijkomende opleiding overheidsmanagement- en beleid aan de K.U.Leuven.

In zijn functie zal hij bijgestaan worden door de 23-jarige An-Sofie Alderweireldt die de taak als ondervoorzitter op zich zal nemen. Alderweireldt, studente overheidsmanagement aan de UGent, leerde de voorbije jaren de verschillende niveaus van studentenvertegenwoordiging van dichtbij kennen en zal zich het komende jaar vooral toeleggen op sociale materies.

“We zullen het komende jaar constructief meedenken aan het beleid, maar we zullen dat steeds met een kritisch studentenstandpunt doen,” vertelt Horsten. “Deelname van studenten aan het hogeronderwijsbeleid zal daarom een centrale rol spelen in de werking van de Vlaamse Vereniging van Studenten.”