Artikels

VVS congres - Studenteninspraak: laagdrempelig op een hoger niveau

Op 26 april 2014 houdt de Vlaamse Vereniging van Studenten haar congres aan de Hogeschool Gent. Een volledige dag zullen studentenvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen discussiëren, netwerken en bijleren over de problemen en uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. 

 

 

Intense Europese samenwerking tussen studenten in Brussel

Intense Europese samenwerking tussen studenten in Brussel

Niet alleen Obama was onlangs te gast in Brussel, ook studentenvertegenwoordigers uit 47 nationale studentenraden van 39 landen waren van 18 to 21 in ons land voor de 27ste Europese studentenconventie. De European Students' union (ESU) organiseerde deze conventie met als doel de meningen over hoger onderwijs van zowel studenten, beleidsmakers als Europese stakeholders naar voor te brengen, en deze partijen samen aan tafel te zetten.

Zet het belang van de student terug centraal!


Voor de vierde week op rij gaan de haren op mijn hoofd rechtstaan. Al enkele weken is er namelijk berichtgeving over het studierendement van de studenten in het hoger onderwijs. Het aantal studenten dat zijn diploma haalt in de hiervoor voorziene periode is namelijk gedaald naar 1/3. Dit zijn de cijfers en jammer genoeg de realiteit. De experts wijten dit meestal aan het feit dat studenten nu flexibel kunnen studeren en dus heel gemakkelijk vakken van het vorige academiejaar kunnen mee nemen naar het volgende.

Zwitsers immigratiereferendum zet Erasmus+ onder druk

50,3 percent van de Zwitserse bevolking besliste op zondag 9 februari in een referendum dat er een einde moet komen aan de onbeperkte massa-immigratie naar Zwitserland. De coalitie, onder leiding van de rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP), komt zo terug op de overeenkomsten inzake vrij verkeer van personen die het land had afgesloten met de EU. De European Students' Union (ESU) duidde maandag nog op de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor het hoger onderwijs.

De ondervoorzitter van ESU, Elisabeth Gehrke, stelde : "Deze beslissing

Oud-voorzitters: Luc Van den Bossche (ondervoorzitter eind jaren 60)

Luc Van den Bossche was in 1999 minister van Binnenlandse Zaken. Hij was het die de federale regering van het nut overtuigde om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast m.a.w de vader van de GAS-boete. Eind jaren 60 was hij ondervoorzitter van VVS. Een korte terugblik:

Oud-voorzitters: 1968-1969: Paul Goossens

Nadat hij een priesteropleiding aan het seminarie staakte, studeerde Paul Goossens van 1964 tot 1968 economie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was actief in de acties rond de taalkundige splitsing ("Leuven Vlaams") van de universiteit. Hij was ook preses van KVHV Leuven, maar zijn linkse opstelling leidde tot ernstige spanningen met de traditionalistische, rechtse flamingantische vleugel van de studentenvereniging. Op zeker moment waren er twee presides, een linkse (Paul Goossens) en een officiële.

Hogescholen geven gezakte studenten allerlaatste kans

De Morgen 17/10/13

Bijna 1.300 studenten hadden vorig jaar geen leerkrediet meer. Normaal gezien moeten ze stoppen, maar de hogescholen werpen hen een reddingsboei toe, zo schrijft de krant De Standaard vandaag.

Leerkrediet schiet doel voorbij

Vlaamse vereniging van Studenten: 'Leerkrediet schiet doel voorbij'

De standaard 17/10/2013 om 18:48 door klaas debacker

Vlaamse vereniging van Studenten: ‘Leerkrediet schiet doel voorbij’

Foto: Sven Dillen

Herexamens na kerstvakantie

Herexamens na kerstvakantie

De herkansing volgt best kort op het eerste examen. Dat kan met een andere indeling van het academiejaar, een idee dat aanhang wint. De universiteiten van Leuven en Brussel zijn er voor te vinden. 'Het stelt studenten die het niet halen in staat om snel uit te kijken naar iets anders.'

Pagina's