Artikels

Publicatie Duurzaam Hoger Onderwijs

Het Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 1) en het Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 2) zijn een tweedelige publicatie van Ecocampus, een project van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Deze publicatie kadert in het proces 'Duurzaam Hoger Onderwijs - de Kennis Voorbij' waar de Ecocampusploeg samen met de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, van het Departement Onderwijs en Vorming, op inzet. De medewerkers van beide

Kiezen voor GAS is kiezen tegen de samenleving

213 organisaties uit het middenveld uit de drie gemeenschappen vragen met aandrang aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) niet goed te keuren. Lees hieronder de oproep van het verenigde middenveld. Daaronder vind je ook de lijst van ondertekenende organisaties. Met dit krachtige ultieme signaal uit het verenigde middenveld hopen we de volksvertegenwoordigers tot dialoog te bewegen.

Online les bevalt student maar matig

Contact met docent mag niet verloren gaan

25 maart DE STANDAARD

 

LEUVEN - Online doceren kan, als de uren die je zo wint, nuttig worden besteed. Dat vinden de studenten van vandaag. En digitale cursussen moeten meer zijn dan een boek in pdf.

Studenten op straat voor betere financiering onderwijs

  • Meer middelen voor onderwijs
     Meer middelen voor onderwijs
  • Le savoir est une arme
     Le savoir est une arme
  • Loesje
     Loesje

De Morgen: « Studenten betogen in Brussel en Gent voor beter onderwijs » - klik hier

Standpunt uitbreiding studieomvang

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de universiteiten en het ministerie van onderwijs een discussienota geschreven over de uitbreiding van de studieomvang. De bedoeling was een globaal kader te creëren waaraan het volgens de Vlaamse Regering nog ontbrak. Op 6 december werd het standpunt van VVS hierover goedgekeurd. VVS vraagt hierin in de eerste plaats om structurele inspraak voor de studenten bij het tot stand komen van de toekomstvisie over de uitbreiding. Het volledige standpunt vind je in de bijlage.

Uitreiking Mobility Awards

Vlaamse Vereniging van Studenten reikt de eerste Mobility Awards uit

Voor de eerste keer heeft de Vlaamse Vereniging van Studenten, in Het Pand te Gent, de Mobility Awards voor het hoger onderwijs uitgereikt. Met deze Mobility Awards wil VVS studenten, docenten, instellingen en organisaties in de bloemetjes zetten die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt om internationale studentenmobiliteit te bevorderen. “We hopen hiermee de interesse voor de internationale mobiliteit van studenten te verhogen.” zegt VVS-voorzitter Tom Demeyer. “Wij hopen dat we met deze avond een traditie kunnen vestigen en dat we vanaf nu jaarlijks mensen kunnen belonen met hun engagement. Wie weet bereiken we in 2020 dan wel de ambitieuze doelstellingen van Europa en Vlaanderen.”

Pagina's