Beleidsplan 2011-2012: De student centraal

2011-2012 is een cruciaal jaar voor het Vlaamse hoger onderwijs. De bakens van de integratie worden decretaal vastgelegd voordat tienduizenden hogeschoolstudenten zich universiteitsstudenten kunnen noemen.

 

Niet enkel in de structuur van het hoger onderwijs beweegt er heel wat; ook de invulling en kwaliteitscontrole ervan wordt herbeken. Zaken zoals de tweejarige master, de hervorming van de studentenvoorzieningen en het nieuwe accreditatiestelsel vereisen allemaal weloverwogen beslissingen of een degelijke implementatie. 2011-2012 is een belangrijk jaar. Een jaar waarin er over die toekomst duidelijke beslissingen moeten en zullen genomen worden. Een jaar dat verandering en vernieuwing zal brengen. Een jaar waarin VVS dan ook participatie als kernthema naar voor schuift.

 

Vernieuwingen scheppen immers kansen, maar brengen ook gevaren met zich mee. Het is noodzakelijk dat veranderingen bezonnen en in overleg gebeuren. Studenten zijn daarbij de cruciale partner. VVS moet dan ook steeds als volwaardige partner aanzien en begetrokken worden in deze discussies.

Participatie is iets dat overal aanwezig moet zijn, niet enkel aan de top, noch enkel aan de basis. Het participatiedecreet van 2003 zette duidelijke stappen in de goede richting, maar de weg naar volledige en volwaardige participatie van studenten is nog lang. VVS wil daarom het komende jaar de stem van de student zo goed mogelijk naar de buitenwereld vertolken, maar kijkt ook naar binnen. Via vorming, ondersteuning en begeleiding zal VVS de lokale studentenraden helpen om ook hun werking verder uit te bouwen en alle studenten te betrekken in hun werking.

Dit beleidsplan zet voor VVS de bakens uit voor het komende academiejaar. We koppelen daarbij ambitie aan realisme; bondigheid aan synergie. Diversiteit is bijvoorbeeld geen eiland op zichzelf, maar dringt door in alle aspecten van het hoger onderwijs. Daarom integreren we ook dit thema zo veel mogelijk in andere. Doorheen dit plan werken we met ‘strategische doelstellingen’ (SD’s) die uitdrukken rond welke thematieken we willen werken; we vertalen ze in ‘operationele doelstellingen’ (OD’s) die uitdrukken hoe we aan deze thematieken werken.

2011-2012 wordt een beslissend jaar, dat staat vast. VVS zal haar rol hierin blijven spelen. Zo veel mogelijk constructief, steeds kritisch, een luis in de pels als het moet. Dat is immers de taak van ons studenten.

[issuu width=550 height=389 embedBackground=%23ffffff backgroundColor=%23222222 documentId=111102133201-c5fe80217439484e9c0fd38a5e152009 name=beleidsplan2011 username=roelmoeurs tag=participatie unit=px id=10581b39-9567-25dc-3ea4-d7a288c99cd6 v=2]