Beleidsplan 2012-2013: Democratisering in de 21ste eeuw

In het academiejaar 2012-2013 staat er veel te gebeuren in het Vlaamse hogeronderwijslandschap.

Eén thema uit de lijst pikken en daar een jaarthema van maken, was voor ons een lastige opdracht. Maar we vonden heil in de prille beginjaren van het bestaan van onze organisatie.

Velen beschouwen VVS nog als dé voorvechter van het democratisch karakter van het hoger onderwijs. Het is het voorrecht van elke burger om een kans te maken in het hoger onderwijs, los van status, afkomst of socio-economische achtergrond. Het is een standpunt waar we als VVS nog steeds achter staan, maar de noden en beproevingen veranderen.Zo werkten we vorig jaar hard aan een standpunt over een geïntegreerd oriënteringsbeleid. Hierbij stelden de volgende vragen zich op:

In hoeverre tasten al deze mogelijke oplossingen het democratische karakter van ons hoger onderwijs aan en wat houdt vandaag de dag democratisering van het hoger onderwijs juist in? Vragen die we ons als voorvechters van een democratisch hoger onderwijs zeker kunnen en moeten stellen.

Democratisering in de 21ste eeuw schuiven we het komende academiejaar dan ook naar voor als ons jaarthema. VVS moet met de huidige toestand van de maatschappij in het achterhoofd deelnemen aan het debat van oriëntering en er op die manier voor zorgen dat de oriëntering niet leidt tot een selectie aan de poort van de opleiding. Ook het inleiden en begeleiden van bepaalde doelgroepen zal van uiterst belang zijn om aan de nieuwe noden van de samenleving tegemoet te komen.

Dit beleidsplan zet voor VVS de bakens uit voor het komende academiejaar (20102-2013):

Lees het beleidsplan hier