Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vvs.ac) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De Vlaamse vereniging van Studenten streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Vlaamse Vereniging van Studenten niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie  op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Vlaamse Vereniging van Studenten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de Vlaamse Vereniging van Studenten en de gebruiker van de website ontstaan.

De Vlaamse Vereniging van Studenten garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Vlaamse Vereniging van Studenten te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Vlaamse Vereniging van Studenten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van de Vlaamse Vereniging van Studenten zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de Vlaamse Vereniging van Studenten daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Meer info leest u in ons gegevensbeschermingsbeleid.