Dossiers

De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft tal van dossiers lopen waarmee we de rechten van studenten op verschillende niveau's proberen te verdedigen. VVS ondersteunt je als student, studentenvertegenwoordiger of als studentenraad met vragen, dossiers en informatie. Op deze pagina vind je de belangrijkste inhoudelijke informatie omtrent onze lopende dossiers.

Mentaal welzijn van studenten

Mentaal welzijn van studenten

Voor de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) was het dossier mentaal welzijn een van de belangrijkste dossiers van het afgelopen decennium. Stilaan naderen we het eindschot. volgt de . We gaan in gesprek met beleidsmakers over de bevindingen uit ons onderzoek en over het beleidsadvies en hopen op die manier dat de steunmaatregelen voor het mentaal welbevinden van studenten structureel verankerd zullen worden. Lees alles over de conferentie verder op deze pagina.

Bekijk hier het volledige dossier
Herindeling van het academiejaar

Herindeling van het academiejaar

Een herindeling van het academiejaar kwam de voorbije jaren telkens opnieuw terug op de agenda van de universiteiten en hogescholen. We zijn de voorbije jaren al door verschillende evoluties gegaan; studenten volbrengen vandaag hun opleiding op een heel andere manier dan tien jaar geleden. Zo gingen we bijvoorbeeld in 2004, deels door het Bolognaproces, van licentiaten en kandidaturen naar bachelors en masters van respectievelijk drie jaar en één of twee jaar. We gingen daarnaast ook door een beweging van flexibilisering de voorbije jaren, studenten kunnen zelf hun studietraject samenstellen en studeren niet langer allemaal af in het driejarig modeltraject.

Herindeling van het academiejaar
Vluchtelingenbeleid in het hoger onderwijs

Vluchtelingenbeleid in het hoger onderwijs

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma’s van de personen met een vluchtelingenstatus en subsidiair beschermden. Dit is immers positief voor zowel de persoon zelf als de maatschappij, met positieve effecten op de erkenning, zelfwaarde en inburgering van de persoon.

Bekijk hier het volledige dossier
Het stimuleren van studentenparticipatie

Het stimuleren van studentenparticipatie

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk op dit soort studenten toegenomen terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden. Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden, studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd en de instroom van nieuwe vertegenwoordigers blijft te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.

Het stimuleren van studentenparticipatie