Dossier - Mentaal welzijn van studenten

Voor de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) was het dossier mentaal welzijn een van de belangrijkste dossiers van het afgelopen decennium. Stilaan naderen we het eindschot. Op 12 oktober 2021 volgt de Conferentie Mentaal Welzijn van de Student. We gaan in gesprek met beleidsmakers over de bevindingen uit ons onderzoek en over het beleidsadvies en hopen op die manier dat de steunmaatregelen voor het mentaal welbevinden van studenten structureel verankerd zullen worden. Volg het live vanop de eerste rij door je hier in te schrijven! Lees alles over de conferentie verder op deze pagina.

De studententijd is een sleutelperiode. Een student krijgt autonomie en vrijheid maar heeft ook af te rekenen met stress over beslissingen die de rest van zijn of haar leven kunnen beïnvloeden. Er bereiken ons steeds meer berichten dat studenten zich effectief vaak niet goed in hun vel voelen. Daar gaan meerdere oorzaken achter schuil, zoals een te hoge studiedruk en prestatiedruk, eenzaamheid, onzekerheid, faalangst, stress, enzoverder.

Daarom werkt VVS sinds 2018 actief aan het onder de aandacht brengen van het mentaal welzijn van studenten. De allereerste keer gebeurde dat in het beleidsplan 2018-2019 van onze organisatie. In datzelfde academiejaar organiseerde we zeven werkgroepen rond het thema. Het waren de meest populaire werkgroepen in de geschiedenis van de vereniging.

Ook in 2020 zette onze organisatie stevig in op het mentaal welzijn van studenten. Dat doet het sinds 1 juni door middel van een nieuwe project. Het doel van ons project? Een beeld krijgen van het mentaal welzijn van studenten in Vlaanderen en Brussel. Op basis daarvan formuleren we specifieke, onderwijsgerelateerde beleidsaanbevelingen richting de overheid en de hogeronderwijsinstellingen. Daarmee willen we ook het taboe rond mentaal welzijn doorbreken en het bewustzijn errond verhogen.

Conferentie Mentaal Welzijn

De Conferentie Mentaal Welzijn van de Student is het sluitstuk van het project mentaal welzijn. Ze gaat door op 12 oktober (15u-18u), in De Schelp (Vlaams Parlement, Rue de la Croix de Fer 99, 1000 Brussel). Op de conferentie willen we vooral samen het thema bespreken, bedenken hoe we het taboe verder kunnen doorbreken en zoeken naar oplossingen. Nu de coronamaatregelen het toelaten kan die ook met interactie van een talrijk publiek. Studenten, pers, politiek, instellingen en medewerkers, onderwijsorganisaties... Iedereen is welkom! Schrijf je nu hier in.

De conferentie betekent ook meteen de bekendmaking van de resultaten van onze bevraging mentaal welzijn. Die zijn samengevat in een rapport, dat de reflectie is van het mentale welzijn van de student. 16.000 Studenten vulden onze enquête in, en dat over heel Vlaanderen. Dat is een unicum, want tot op de dag van onze bevraging gebeurde dit soort onderzoeken enkel lokaal of aan de eigen instelling.

We koppelen ook aanbevelingen aan het rapport voor de beleidsmakers. Met dit advies hopen we een eerste, maar belangrijke stap te zetten in de ondersteuning van het mentale welbevinden van studenten doorheen hun studies.

Minister van Onderwijs Ben Weyts zal de conferentie openen, waarna we ons onderzoek laten voorstellen door ons bestuur en de projectcoördinator. In de panelgesprekken met politici en belanghebbenden toetsen we verder de grond af voor ons beleidsadvies. Volgt het live vanop de eerste rij!

Download hieronder het programma.

Downloaden

Vragenlijst Mentaal Welzijn

De afgelopen twee jaar vormden voor iedereen een enorme uitdaging. Ook voor studenten heeft de COVID-19-pandemie een grote impact gehad op hun leven en al zeker op hun mentale gezondheid. Maar hoe groot is die impact precies? Hoe gaat het nu eigenlijk echt met onze studenten?

Dat bevroeg de Vlaamse Vereniging van Studenten van 1 november 2020 tot 21 december 2020. Zo probeerden we het mentaal welzijn en de impact van verschillende factoren uit het studentenleven in kaart brengen. Een eerste nulmeting van het welbevinden van studenten in de Vlaamse Gemeenschap is het resultaat.

Maar liefst 16.000 studenten vulden onze bevraging in. Klik hier om ze te bekijken!

Project mentaal welzijn 2020-2021: que?

Begin juni 2020 startte de Vlaamse Vereniging van Studenten met een nieuw project rond het mentaal welzijn van studenten. VVS sloeg daarvoor de handen in elkaar met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Om het project te laten slagen werden middelen vrijgemaakt van zowel het ministerie van onderwijs als vanuit VVS zelf.

Wil je meer weten over de start van het project? Lees dan onderaan deze pagina ons persbericht of download onze samenvatting. Deze samenvatting geeft kernachtig weer hoe dit project in elkaar steekt. Het bespreekt achtereenvolgens de doelstelling, de verwachte output, de tijdsplanning en geeft achtergrondinformatie over onze organisatie.

Downloaden

Ook geïnteresseerd in het thema 'mentaal welzijn'? Werk mee in onze werkgroep!

Is het thema mentaal welzijn iets wat jou nauw aan het hart ligt? Wil je actie ondernemen om je medestudenten te helpen? Zin om samen met ons de grootste bevraging rond mentaal welzijn van studenten ooit te verspreiden? Doe mee, help mee, en kom naar onze Werkgroep Mentaal Welzijn!

Meer informatie vind je hier!!

UPDATE: De werkgroepen zijn afgerond. In 2021-2022 worden ze misschien nog vervolgd.

Persbericht over het project mentaal welzijn 2020-2021

VVS pompt samen met de minister van onderwijs geld in onderzoek naar mentaal welzijn bij studenten.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts slaan de handen in elkaar om het mentaal welzijn van studenten te versterken. Dat doen ze met een grootschalig project, gefinancierd vanuit het ministerie en VVS. Voorzitter Wimjan Nitelet: “Dit wordt een van de eerste onderzoeken naar het mentaal welzijn van de student in Vlaanderen en Brussel. Naast het onderzoek zal onze organisatie ook beleidsaanbevelingen formuleren en willen we het taboe rond mentaal welzijn bij studenten doorbreken.”

Lees hieronder het persbericht. Of volg deze link.

Downloaden