EVC & EVK

Het erkennen van Elders of Eerder Verworven Competenties (EVC's) en Kwalificaties (EVK's) kan mensen breder inzetbaar maken en de weg effenen voor een levenslang leertraject.

1.Wat vooraf ging

EVC geeft iemand de mogelijkheid om zijn kennen, kunnen en attitudes te laten erkennen, onafhankelijk van de context waarin hij deze kennis, vaardigheden en attitudes verwierf. De competenties van de persoon worden beoordeeld aan de hand van een vastgelegde norm. EVC-procedures bieden een alternatief parcours om een bewijs van erkenning te verkrijgen, buiten het traditionele onderwijs- en opleidingscircuit. Mensen verwerven ook competenties buiten de hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld via beroep, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Die zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties van een bachelor- of masteropleiding. In dat geval kunnen ze als eerder verworven competenties erkend worden en leiden tot vrijstellingen voor deze delen van de opleiding.

2.Stand van zaken

In de EVC-procedure worden ervaringen erkend met een bewijs van bekwaamheid. Dit document heeft voor je studieloopbaan hetzelfde effect als je ermee naar de hogeschool of universiteit stapt met de vraag om vrijgesteld te worden voor een opleidingsonderdeel. Een student die EVC in rekening wil brengen moet eerst een "bekwaamheidsonderzoek" doorlopen dat eventueel resulteert in een "bewijs van bekwaamheid". De validerende instantie van de associatie is verantwoordelijk voor dit onderzoek. Elke associatie heeft hiertoe een reglement voor EVC-procedure voor uitgewerkt. In de verschillende associaties kan de EVC-procedure op een aantal punten variëren. Er komen echter wel telkens vier stappen terug

  1. Informatieverstrekking: dit is een facultatief onderdeel.
  2. Aanmelding: hierbij registreer je je voor een bepaalde EVC-procedure en betaal je een bepaalde som. Deze som is afhankelijk van de omvang van het onderzoek. Standaard betaal je een administratieve kost van 55 euro. Afhankelijk van het onderzoek betaal je daarboven voor een hele opleiding: 590 euro voor het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs en in het hoger academisch onderwijs, 770 euro voor het masterniveau als de aanvrager niet beschikt over een bachelordiploma en 230 euro voor het masterniveau als de aanvrager reeds beschikt over een bachelordiploma. Voor een opleidingsonderdeel betaal je 50 euro voor een eenvoudige toets (in grote groep, gestandaardiseerd) en 150 euro voor een meer uitgebreide toets (individueel, meer omkadering).
  3. Bekwaamheidsonderzoek: in deze fase wordt onderzocht of je beschikt over de competenties die je wil laten erkennen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door beoordelaars. Er zijn verschillende onderzoeken voorhanden: portfolio, een competentiegericht interview, een beheersingsproef of een directe observatie van gedragingen.
  4. Erkenning: na een positieve beoordeling volgt de erkenning en ontvang je het bewijs van bekwaamheid. Dit is het officiële bewijsstuk van een EVC-procedure. Het geeft duidelijk weer welke competenties door de validerende instantie erkend worden. In principe blijft je bewijs van bekwaamheid onbeperkt geldig. De instelling waar je aanklopt met het bewijs van bekwaamheid heeft echter het recht om een "actualiseringsprogramma" op te leggen wanneer je meer dan vijf jaar geleden het bewijs behaald.

Door de invoering van de Vlaamse kwalificatiestructuur werd er eenvormigheid gebracht in het verdeelde veld van erkenning van eerder verworven competenties.

Dit betekent dat de competenties van personen in EVC-procedures worden beoordeeld op basis van hetzelfde referentiekader ongeacht de organisatie waarbij zij zich aandienen of de finaliteit van de procedure (ervaringsbewijs, verkort leertraject, …). De kwalificatiestructuur garandeert dat kwalificaties die erin zijn opgenomen aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Ze bevat enkel erkende gehelen van competenties.

3.De toekomst

VVS ziet vele voordelen in deze flexibele erkenning van elders verworven competenties. Zo is er een vlottere aansluiting naar het onderwijs of de arbeidsmarkt, eventueel via een verkort traject. Levenslang leren wordt aangemoedigd en het (hoger) onderwijs wordt toegankelijker, en dus democratischer gemaakt. Tevens wordt de professionele mobiliteit van werknemers in binnen- en buitenland vereenvoudigd door deze procedure.

Toch willen we blijven benadrukken dat de laagdrempeligheid en eenvoud van de procedure tot erkenning essentieel is. Om bij te dragen aan de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt, moet EVC een toegankelijk en aantrekkelijk perspectief bieden aan iedereen.

4.Links en contact

Alle informatie over EVC vind je via http://www.evcvlaanderen.be

Brochure Vlaamse Overheid 'Bewijs je bekwaamheid':http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bewijs-je-bekwaamheid-stu...

Stafmedewerker: Annelies Raveydts, onderwijs@vvs.ac