Herexamens na kerstvakantie

Herexamens na kerstvakantie

De herkansing volgt best kort op het eerste examen. Dat kan met een andere indeling van het academiejaar, een idee dat aanhang wint. De universiteiten van Leuven en Brussel zijn er voor te vinden. 'Het stelt studenten die het niet halen in staat om snel uit te kijken naar iets anders.'

Deel het academiejaar anders in. Hou de eerste examens voor de kerstvakantie en doe de tweede zittijd ervan net na Nieuwjaar. En de examenperiode van juni wordt al begin juli gevolgd door een tweede zit.

Voor dat idee zijn steeds meer mensen in de universitaire wereld gewonnen. Aan de KU Leuven tonen de vicerectoren Didier Pollefeyt (onderwijs) en Rik Gosselink (studentenbeleid) zich voorstander.

'Het voordeel is dat de student al in januari zal weten: ik haal het niet. En al kan uitkijken naar iets anders', zegt Pollefeyt.

Ook vicerector onderwijs Yvette Michotte van de VUB ziet het idee zitten. 'Wie het niet goed doet in zijn januari-examens na het eerste semester weet vandaag pas in september, dus acht maand later, of hij alsnog slaagt. Daar zit te veel tijd tussen. Studenten hebben vandaag de neiging examens naar de septemberzittijd te verschuiven, net als hun masterproef. Zo hebben profs geen vakantie meer.'

De realiteit in het hoger onderwijs is dat er steeds meer met permanente evaluatie, stages en papers, gewerkt wordt en dat examens en blokken achterhaald raken. Ook voor studenten die naar het buitenland trekken, is het beter dat een semester een afgerond geheel is.

Het voorstel heeft wel belangrijke gevolgen. Zo zou het academiejaar vroeger moeten beginnen, begin september al. Het voordeel is dat er voor iedereen, personeel en studenten, een onbekommerde zomervakantie in het verschiet ligt. Nu ja, onbekommerd, academici kunnen juli en augustus dan aan onderzoek spenderen.

Geen adempauze

De studenten staan er niet voor te springen. 'We schieten het idee niet af', zegt Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en student overheidsmanagement. 'Maar we hebben er onze bedenkingen bij.'

'Er zijn goeie kanten aan. Je kunt vakantiewerk doen of op reis zonder het doembeeld van een tweede zit. Maar de tweede zit volgt wel erg kort op de eerste. Dat is niet zo'n probleem als je weinig tekorten hebt, maar wel als je een zwaar pakket opnieuw moet doen. Het dreigen ook massieve periodes van intensief studeren te worden. En krijg je nog een adempauze tussen het laatste examen en het begin van het tweede semester?'

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) is bezig met het thema. 'Er is nog geen concreet voorstel, ook nog geen beslissing dat er een hervorming nodig is maar we vinden het belangrijk genoeg om te bestuderen', zegt stafmedewerkster Jo Breda. Een nota werd aan de VVS en de hogescholen voorgelegd en een werkgroep gaat er nu mee aan de slag.

De voorstanders beseffen dat er nog lang geen consensus over bestaat. De UGent bijvoorbeeld nam er nog geen standpunt over in. De Universiteit Antwerpen noemt het idee 'het overwegen waard' maar wil dat eerst alle didactische en maatschappelijke consequenties onderzocht worden.

De Universiteit Hasselt heeft al een afwijkend systeem. Het werkt met trimesters in het eerste jaar en drie examenperiodes. Dat biedt studenten de kans de gezakte examens van december opnieuw te doen met Pasen of in juni. 'Maar de grootste troef hiervan is dat je iemand die het niveau niet haalt, snel naar een andere opleiding kunt heroriënteren,' meent de Hasseltse rector Luc De Schepper.