Heroriëntering student uitgesteld totdat die geen subsidies meer opbrengt

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft bedenkingen bij het financieringsdecreet Hoger Onderwijs. Hun opvallendste klacht is dat subsidies meer gekoppeld moeten worden aan inspanningen die onderwijsinstellingen doen om studenten in de juiste studierichting te krijgen. 'Nu wordt dat vaak uitgesteld totdat de student financieel niet meer aantrekkelijk is voor de instelling.'

De studenten zien drie tekortkomingen in het huidige systeem, en doen daarom deze aanbevelingen.

Meer transparantie

De voornaamste eis van de studenten is meer transparantie in de manier waarop subsidies worden toegekend aan de onderwijsinstellingen.

Einde maken aan besparingsmaatregelen

Bovendien willen ze dat er een einde komt aan besparingsmaatregelen die stilaan de kwaliteit van het onderwijs uithollen volgens hen. Zo is er sinds 2009 slechts een gedeeltelijke indexering van de werkingsmiddelen, en is er een halfopen kliksysteem, waardoor de middelen niet evenredig stijgen met het aantal studenten. 'Het kan niet dat bij een groei van bijvoorbeeld 3,5%, de instellingen slechts voor 2% verhoging van de middelen krijgen', zegt de VVS.

Studierendement

Een derde bezorgdheid gaat over het zogenaamde studierendement. De VVS vinden dat de steun die onderwijsinstellingen krijgen sterker gekoppeld moet worden aan de inspanningen die ze doen om elke student zo snel mogelijk in de juiste richting te krijgen. 'Nu wordt de heroriëntering van een student vaak uitgesteld totdat die student financieel niet meer aantrekkelijk is voor de instelling', klaagt de VVS aan.

De Standaard, 08/05/2014 om 12:44 door Simon De Vriendt