Internationaal

Standpunt Erasmus+ |11-01-2018|

VVS staat in dit standpunt stil bij het gevoerde beleid rond Erasmus+ en de resultaten hiervan. We kijken naar een stand van zaken vandaag en kijken vooruit naar de volgende drie jaar tot 2020 en daarna naar de periode tussen 2020 en 2030.

VVS vraagt:

Standpunt Bolognaproces |21-11-2017|

Binnen het Bolognaproces werden reeds grote stappen gezet sinds 1998. In dit standpunt bespreekt VVS waar het bijkomende inspanningen verwacht.

Standpunt Vluchtelingen |15-05-2017|

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syriƫ, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door Belgiƫ. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma's en kwalificaties van erkende vluchtelingen, asielzoekers, personen met het statuut van subsidiair beschermde en personen in de asielprocedure.