Internationaal

Standpunt Vluchtelingen |15-05-2017|

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma's en kwalificaties van erkende vluchtelingen, asielzoekers, personen met het statuut van subsidiair beschermde en personen in de asielprocedure.

Standpunt internationale mobiliteit

Standpunt internationale mobiliteit (goedgekeurd op de AV van 14 februari 2013)

 

INTERNATIONALE MOBILITEIT: VVS verkiest kwaliteit boven kwantiteit

Internationale mobiliteit : VVS verkiest kwaliteit boven kwantiteit

Woensdag beantwoordde minister van onderwijs Pascal Smet een actuele vraag over het actieplan mobiliteit. Hij stelt daarbij dat we er voor moeten streven om 33% van de studenten een internationale ervaring aan te bieden. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil benadrukken dat de kwaliteit van een internationale ervaring belangrijker is dan de kwantiteit.

Standpunt VVS leninggarantie Europese studenten

In 2011 lanceerde de Europese commissie haar opvolger voor het Levenslang Leren Programma: Erasmus for All. Hierin vinden we een voorstel om een leninggarantie aan te bieden om de diplomamobiliteit bij masters te verhogen. VVS stelt zich hier opnieuw de vraag of de focus moet liggen op het verhogen van de kwantiteit, vooraleer de kwaliteit wordt verbeterd.