Internationaal

Standpunt Bolognaproces |21-11-2017|

Binnen het Bolognaproces werden reeds grote stappen gezet sinds 1998. In dit standpunt bespreekt VVS waar het bijkomende inspanningen verwacht.

Standpunt Vluchtelingen |15-05-2017|

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syriƫ, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door Belgiƫ. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma's en kwalificaties van erkende vluchtelingen, asielzoekers, personen met het statuut van subsidiair beschermde en personen in de asielprocedure.