Internationale dag van de student verenigt Vlaamse en Waalse studentenvertegenwoordigers

Afgelopen zondag kwamen studentenvertegenwoordigers van over heel Vlaanderen en Wallonië samen om te debatteren over het onderwijs in België tijdens de Internationale Dag van de Student. Ongelijkheid, studentenhuisvesting, infrastructuur, democratie en de financiering van het hoger onderwijs waren de discussiethema's van de dag.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Student organiseerden de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en hun Waalse tegenhanger La Fédération des Étudiants Francophones (FEF) op 17 november een nationaal congres waarbij Vlaamse en Waalse studentenvertegenwoordigers hun visie over het Hoger Onderwijs deelden en waarbij er naar gemeenschappelijke standpunten werd gezocht. Ongelijkheid in het hoger onderwijs, studentenhuisvesting, de infrastructuur, de democratie en de financiering van het hoger onderwijs waren de vijf discussiethema's van de dag. VVS en FEF sloten de dag af met het stemmen van een gemeenschappelijk memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 2014.

De Belgische studenten eisen:

  • een ​​herfinanciering van het hoger onderwijs om kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te realiseren.
  • Een duidelijke politiek voor het verhogen van het aantal kwaliteitsvolle koten aan een betaalbare prijs
  • Een uniforme huurovereenkomst per stad
  • Een investering van de publieke overheden in renovatie van huidige infrastructuur, rekening houdend met de studentenaantallen
  • Heroriëntering en individuele begeleiding tijdens de eerste jaren.
  • Het wegwerken van de financiële en administratieve barrières

VVS voorzitter Bram Roelant was erg opgetogen met de constructieve samenwerking: "Deze dag was een eerste stap voor de Nederlandstalige en Franstalige studenten om samen te strijden voor betere studentenrechten en om van het onderwijs een politieke prioriteit te maken."

Het congres vond plaats aan de ULB, Université libre de Bruxelles.