Intervisies

VVS wil gaan voor een kwaliteitsvolle studentenparticipatie aan Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. In dit verband worden er vormingen aangeboden aan studentenraden, een congres georganiseerd, invloed uitgeoefend op het beleid, dit alles om de stem van de Vlaamse student te vertegenwoordigen. In sommige studentenraden is er echter nog ruimte voor verbetering en nood aan goede voorbeelden. Door het snelle verloop van leden dat eigen is aan studentenraden, gaat er veel kennis verloren en zijn studentenvertegenwoordigers vaak genoodzaakt steeds opnieuw het warme water uit te vinden.

Om deze reden organiseert VVS in het voorjaar intervisiemomenten voor studentencoaches en studentenvertegenwoordigers uit alle instellingen. We brengen op zo'n moment een aantal ervaringsdeskundigen bij elkaar, die door uitwisseling van good practices idee├źn kunnen opdoen voor verbetering in hun eigen instelling of studentenraad.

Vorig jaar werden er op deze intervisies thema's behandeld die uit de evaluatie van VVS van het participatiedecreet voortkwamen. Enkele thema's waren interessant genoeg om dit jaar verder uit te diepen, anderen kwamen nog niet aan bod in het decreet of de evaluatie, maar wel uit de inputbevraging voor het congres van VVS of uit de vragen die we uit studentenraden krijgen.

Voor wie?

  • studenten
  • studentencoaches
  • ge├»nteresseerden

Er wordt telkens ingegaan op een vastgelegd onderwerp. In de bijlage vind je hierover meer informatie en enkele discussievragen.

Het verslag van deze intervisies wordt een neerslag van de problemen engood practices in verschillende instellingen, die een handvat kunnen bieden aan studentenvertegenwoordigers en -coaches, en dus geen beleidsdocument of een aanzet daartoe.