Intranetten & websites

VLOR - Vlaamse Onderwijsraad

http://www.vlor.be

Documenten: https://leden.vlor.be

 

VLIR - Vlaamse Interuniversitaire Raad

http://www.vlir.be

Documenten: De documenten voor VLIR-vergaderingen worden steeds meegestuurd met de agenda.

 

VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad

http://www.vlhora.be

Intranet: http://www.vlhora.be/fileupload/Default.asp?BadLogin=True&

 

NVAO - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

http://www.nvao.net