Jaarverslag 2018-2019

Op welke manier kan de Vlaamse Vereniging van Studenten voor de 240.000 studenten in Vlaanderen en Brussel een wezenlijke impact maken? Hoe kan het zorgen voor paradigma-shifts die staan voor kwaliteitsvoller en meer democratisch onderwijs? Tot waar reikt de impact van de Vlaamse Vereniging van Studenten om zaken fundamenteel te veranderen?

In dit jaarverslag zal u tal van voorbeelden lezen waar duidelijk uit blijkt hoe de Vlaamse Vereniging van Studenten meer een agenda-setter en minder een volger wil zijn.

Wees de verandering die je wil zien. Dat is de boodschap die het bestuur 2018-2019 wil meegeven aan het bestuur 2019-2020, dat staat te trappelen om alweer een nieuw academiejaar te starten. Dit jaarverslag geeft twee beleidsaanbevelingen mee. We voelen aan dat dit moet, aangezien het onthouden van geven van deze aanbevelingen een verdere professionalisering in de weg zou staan. Ten eerste moet de Vlaamse Vereniging van Studenten blijven nadenken over haar representativiteit. Het is belangrijk om die thema's en problematieken die leven onder studenten en die relevant zijn voor het Vlaamse beleidsniveau, worden gecapteerd. Daartoe zou het, in samenspraak met haar leden, een grootschalige bevraging organiseren onder de Vlaamse studenten. Ten tweede merkt het bestuur hoe moeilijk het is om grote dossiers in één jaar rond te krijgen. Indien de Vlaamse Vereniging van Studenten echt op de agenda wil wegen, zou het geen slecht idee zijn om te starten met een meerjarenbeleidsplan.

Veel leesplezier!

Lezen kan online via Issuu of door hieronder op de link te klikken.