Leerkrediet schiet zijn doel voorbij

Dit persbericht werd geschreven naar aanleiding van het artikel in De Standaard van vandaag over studenten zonder leerkrediet die aankloppen bij hogescholen.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, wil de focus verschuiven van hogescholen die studenten zonder leerkrediet toelaten naar de reden waarom deze studenten zonder leerkrediet aankloppen bij de hogescholen.

VVS is van mening dat het leerkrediet niet de manier is om studenten hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Je krijgt als student pas een signaal als het al te laat is. Veel studenten blijken nog steeds niet voldoende op de hoogte te zijn van de werking van het leerkrediet en de mogelijke gevolgen. Die gevolgen kunnen een tekort aan leerkrediet met zich meebrengen. Responsabilisering gebeurt beter aan de hand van studievoortgangsbewaking, door een student zo snel mogelijk te heroriënteren indien dit nodig is, bij voorkeur tijdens het eerste jaar. Nu duidelijk wordt dat er zoveel studenten zonder leerkrediet zich aanmelden bij hogescholen, is het de hoogste tijd om ook het studievoortgangsbeleid onder de loep te nemen. VVS zet daarom dit onderwerp dit academiejaar op haar agenda en bekijkt of een bredere toepassing van studievoortgangsbewaking over heel Vlaanderen tot de mogelijkheden behoort.

VVS is voorstander om de discussie over het concept van het leerkrediet op gang te trekken. Ze wil haar verantwoordelijkheid nemen en mee in debat treden met de instellingen en de overheid. Net als de minister vindt VVS dat alles begint bij een beter oriënteringsproces, dat reeds start in de tweede graad van het secundair onderwijs.