Word mandataris!

Je weet het misschien nog niet maar je rechten als student worden op Vlaams niveau vertegenwoordigd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Misschien ben je al lid van een studentenraad in je eigen hogeschool of universiteit? Wij vormen de koepelvereniging van de studentenraden in Vlaanderen en Brussel. We verenigen de standpunten van elke studentenraad en verdedigen één gemeenschappelijk standpunt bij bijvoorbeeld de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Deze organisaties houden rekening met de studentenstem, dus ook met die van jou! Op deze pagina kan je appliceren voor een mandaat.

Er zijn drie belangrijke functies te onderscheiden binnen onze integrale mandatenlijst, met name de mandatarissen (extern en themagebonden), de rapporteurs (intern) en de bestuursleden (intern; de algemene coördinatie van onze werking). Klik hieronder voor meer info over de betreffende functies.

Onderstaand koppeling gaat pas in werking vanaf het nieuwe bestuursjaar (1 augustus 2020) Wil je graag ondertussen onze mandatenlijst bekijken? Dat gaat via deze link.

MANDAAT ORGAAN THEMA PRIORITEIT
Raad Hoger Onderwijs Raad Hoger Onderwijs VLOR Algemeen
Hoogste prioriteit
Bureau Raad Hoger Onderwijs Bureau Raad Hoger Onderwijs VLOR Algemeen
Middelgrote prioriteit
Algemene Raad Algemene Raad VLOR Algemeen
Hoogste prioriteit
Vast bureau Vast bureau VLOR Algemeen
Middelgrote prioriteit
Raad Raad VLIR Algemeen
Hoogste prioriteit
Raad van Bestuur (enkel open voor bestuursleden van VVS!) Raad van Bestuur (enkel open voor bestuursleden van VVS!) VLHORA Algemeen
Hoogste prioriteit
Commissie Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid. Commissie Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid. VLOR Internationaal
Middelgrote prioriteit
Internationale tendensen hoger onderwijsbeleid. Internationale tendensen hoger onderwijsbeleid. VLOR Internationaal
Middelgrote prioriteit
Europees Studentenvertegenwoordiger Europees Studentenvertegenwoordiger ESU Internationaal
Middelgrote prioriteit
Werkgroep Onderwijs Werkgroep Onderwijs VLIR Onderwijs
Hoogste prioriteit
Werkgroep Onderwijsbeleid Werkgroep Onderwijsbeleid VLHORA Onderwijs
Hoogste prioriteit
Werkgroep Grenzen van de Flexibilisering Werkgroep Grenzen van de Flexibilisering VLOR Onderwijs
Hoogste prioriteit
Werkgroep Uitdagingen en kansen voor een toekomstgericht Vlaams Hoger Onderwijs Werkgroep Uitdagingen en kansen voor een toekomstgericht Vlaams Hoger Onderwijs VLOR Onderwijs
Hoogste prioriteit
Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt VLOR Onderwijs
Middelgrote prioriteit
Centrale ijkingstoetscommissie Centrale ijkingstoetscommissie VLIR Onderwijs
Middelgrote prioriteit
Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding , in-, door- en uitstroom (SIDU) Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding , in-, door- en uitstroom (SIDU) VLIR Onderwijs
Middelgrote prioriteit
Werkgroep lerarenopleiding Werkgroep lerarenopleiding VLIR Onderwijs
Hoogste prioriteit
Overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs (SOHO) Overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs (SOHO) VLOR Onderwijs
Hoogste prioriteit
Klankbordoverleg Klankbordoverleg NVAO Onderwijs
Hoogste prioriteit
Werkgroep Kwaliteitszorg- beleid Werkgroep Kwaliteitszorg- beleid VLHORA Onderwijs
Lage Prioriteit
Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg VLUHR Onderwijs
Lage Prioriteit
Werkgroep Gelijke kansen Werkgroep Gelijke kansen VLIR Sociaal
Middelgrote prioriteit
Werkgroep Democratisering Werkgroep Democratisering VLOR Sociaal
Hoogste prioriteit
Werkgroep sociale voorzieningen voor studenten (SOVO) Werkgroep sociale voorzieningen voor studenten (SOVO) VLIR Sociaal
Geen prioriteit - ingevuld
Overleggroep Sociaal beleid Overleggroep Sociaal beleid VLHORA Sociaal
Lage Prioriteit
Overleggroep studentenstatuut (OGS) Overleggroep studentenstatuut (OGS) VLIR - VLHORA Sociaal
Geen prioriteit - ingevuld
Stuurgroep Stuurgroep SIHO Sociaal
Middelgrote prioriteit
Forum ondernemend hoger onderwijs Forum ondernemend hoger onderwijs Agent- schap onder- nemen Sociaal
Lage Prioriteit
Goe Gefietst Goe Gefietst Trein Tram Bus Sociaal
Middelgrote prioriteit
Voorzitter Voorzitter VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Voorzitter bureau Voorzitter bureau VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Voorzitter algemene vergadering Voorzitter algemene vergadering VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Bestuurder Sociale Zaken & Diversiteit Bestuurder Sociale Zaken & Diversiteit VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Bestuurder Onderwijs Bestuurder Onderwijs VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Bestuurder Internationaal Bestuurder Internationaal VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Bestuurder Participatie Bestuurder Participatie VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Bestuurder Financiën Bestuurder Financiën VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Bestuurder Personeel Bestuurder Personeel VVS Intern
Allerhoogste prioriteit
Rapporteur Financiering Rapporteur Financiering VVS Intern
Hoogste prioriteit
Rapporteur Mentaal Welzijn Rapporteur Mentaal Welzijn VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Bekendheidscampagne Rapporteur Bekendheidscampagne VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Diversiteit Rapporteur Diversiteit VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Toegankelijkheid Rapporteur Toegankelijkheid VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Professionele Masters Rapporteur Professionele Masters VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Taalbeleid Rapporteur Taalbeleid VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Rapporteur Internationaal Rapporteur Internationaal VVS Intern
Geen prioriteit - ingevuld
Intern Audit Comité (IAC) Intern Audit Comité (IAC) VVS Intern
Hoogste prioriteit