Wat doet een bestuurder binnen VVS?

Als lid van het bestuur verzorg je het dagelijks bestuur van VVS. Samen met je collega-bestuursleden - en de stafmedewerkers die ondersteunen - zet je de strategische lijnen uit van de organisatie, vertegenwoordig je de organisatie bij externe partners en versterk je de organisaties bij de evenementen die plaatsvinden. Daarnaast heb je een trekkende rol in de dossiers die specifiek tot jou toebehoren.

Hoe vaak vergaderen?

Als bestuurslid ben je aanwezig op de bestuursvergaderingen, de coördinatievergaderingen, de algemene vergadering en het bureau. De bestuursvergaderingen (20 vergaderingen) vinden driewekelijks plaats. Je zit er samen met je medebestuursleden en zet er de strategische lijnen van de organisatie uit. Tijdens de coördinatievergaderingen (12 vergaderingen per jaar) volg je het operationele stuk van de organisatie op.

Tijdens het bureau (10 vergaderingen per jaar) ga je dieper in op de inhoudelijke aspecten van de organisatie. Op de algemene vergadering (6 vergaderingen per jaar en steeds aansluitend aan een bureau) bevraag je de leden en koppel je hen terug wat het bestuur zoal heeft uitgevoerd.

Inhoudelijk stuur je de rapporteurs, mandatarissen en stafmedewerkers aan om de dossiers waar jij verantwoordelijk voor bent tot een goed einde te brengen.

Je bent niet alleen

Dit alles lijkt een hele boterham, maar geen nood! Je staat er namelijk niet alleen voor en je krijgt er ontzettend veel van terug! Een onvergetelijke ervaring binnen een jonge en dynamische omgeving én de mogelijkheid om het onderwijsbeleid voor elke student in Vlaanderen te beïnvloeden!

Uiteraard word je ondersteund op alle mogelijke vlakken. Zo bereidt de inhoudelijke beleidsmedewerker elke vergadering, standpunt en document mee voor en zorgt de staf voor de communicatieve en administratieve aspecten van je werk. Tot slot kan je rekenen op steun van medebestuursleden!

Wij steunen jou

Last but not least! Om je taken als bestuurder efficiënt te kunnen uitvoeren, krijg je een persoonlijk e-mailadres van de organisatie, krijg je toegang tot ons slack-platform en kan je gebruik maken van onze kantoorfaciliteiten.