Kwalificatiestructuur

De kwalificatiestructuur is een systematische ordening van erkende kwalificaties op basis van een algemeen geldend raamwerk. Onder kwalificatie wordt verstaan: een afgerond geheel van competenties, relevant voor een onderdeel van de arbeidsmarkt of als start voor een vervolgopleiding.