Kwaliteitszorg

Kwaliteitsvol onderwijs is geen evidentie. De kwaliteit van de opleidingen wordt 6-jaarlijks gecontroleerd door een panel van experten en studenten. Dit systeem van externe kwaliteitscontrole werd grondig hervormd in het academiejaar 2014-2015. De instellingen moeten tegen 2018 aantonen dat ze zelf kunnen instaan voor de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie. Interne controle wordt aldus belangrijker dan externe.

De volledige infofiche is te vinden in bijlage.