Publicatie Duurzaam Hoger Onderwijs

Het Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 1) en het Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 2) zijn een tweedelige publicatie van Ecocampus, een project van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Deze publicatie kadert in het proces 'Duurzaam Hoger Onderwijs - de Kennis Voorbij' waar de Ecocampusploeg samen met de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, van het Departement Onderwijs en Vorming, op inzet. De medewerkers van beide departementen hopen hiermee de hogeronderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties te inspireren bij de transitie naar een duurzaam hoger onderwijs. Onze voorzitter Anke Van den Bergh en toekomstig bestuurslid onderwijs Astrid Van Laere staan er ook in met een interessant interview (deel 2, pp. 79-80).