Standpunt Studentenhuisvesting |25-06-2014|

Al geruime tijd is er nood aan fundamentele aanpassingen op het vlak van studentenhuisvesting. Begin 2007 bracht de Vlaamse Vereniging van Studenten een advies uit over studentenhuisvesting en deze standpunttekst is een geactualiseerde en meer volledige versie van dat standpunt.