Standpunt implementatielasten flexibilisering | 06-11-2013 |

VVS wil:
- dat een parallel aanbod van werktrajecten blijft bestaan en aangemoedigd wordt
 
- geen beperkte toegang tot inschrijving via creditcontracten
 
- het behoud van de examencontracten
 
- de vervanging van het leerkrediet door een systeem van studievoortgangsbewaking
 
- meer studenteninspraak op facultair en opleidingsniveau in volgtijdelijkheid
 
- de raadpleegbaarheid van studieresultaten over de instellingen heen indien het gaat om het verderzetten van een onafgewerkte opleiding
 
- geen algemene invoering van het full credit systeem, de instelling moeten hier zelf over kunnen beslissen
 
Het volledige standpunt is te vinden in onderstaande bijlage