Standpunt en beleidsadvies financieringsdecreet |30-04-2014|

VVS schreef, als adviesorgaan, dit beleidsadvies neer met als doel de volgende regering te adviseren bij de uitgestelde evaluatie van het decreet betreffende de financiering van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (14 maart 2008), hierna genoemd financieringsdecreet. Maar dit beleidsadvies is niet enkel aan de overheid gericht, ook de andere partnes binnen het onderwijs zoals de instellingen, vakbonden of onderwijsgerelateerde organisaties vinden hierin de visie van de Vlaamse Vereniging van Studenten in terug.

Het volledige standpunt vind je in de bijlage.