Memorandum VVS verkiezingen 2014

Als spreekbuis van alle studenten aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen schreef VVS een memorandum met de belangrijkste aandachtspunten voor studenten in de komende vijf jaar. Het memorandum is geschreven met de volgende vraag in het achterhoofd: “Waar willen wij, als studenten, dat het hoger onderwijslandschap staat in 2018?” Het is geen technische uiteenzetting, maar het zijn concrete punten waar we als studenten extra aandacht op willen vestigen.


 

Om in de toekomst te kunnen blijven spreken van kwaliteitsvol en democratisch onderwijs, hoopt VVS dat tegen 2018 aan alle eisen wordt voldaan. Hieronder lijsten we de vijf belangrijkste thema's op.

Vijf prioriteiten

  • Het oriënteringstraject moet een realiteit zijn

  • Duidelijk internationaal beleid in elke opleiding

  • Vernieuwing van onderwijsvormen (en gebruik van nieuwe technologieën)

  • Een kwalitatief en laagdrempelig hoger onderwijs. Om dit te bereiken moet er werk gemaakt worden van een sterkere financiering.

  • Studentenleven naast de studies: bv. afschaffing kottaks


 

Dit memorandum moet uitnodigen om de komende 5 jaar verder met ons in gesprek te gaan over onderwijs en sociale voorzieningen voor studenten. Het is van groot belang dat de studenten in dit alles inspraak krijgen en dat dit engagement gewaardeerd wordt. Een kwalitatief hoger onderwijs is er immers één met, voor en door de studenten.


 

VVS legde zijn memorandum reeds voor aan alle politieke partijen. Het werd mondeling toegelicht bij het merendeel van de Vlaamse partijen en de Vlaamse Onderwijsraad.


 

Hoe zien de Vlaamse studenten het hoger onderwijs binnen 5 jaar? Wat zijn de uitdagingen en welke oplossingen zijn er beschikbaar? Dit alles kan je terugvinden in ons memorandum in bijlage.