Nationaal studentenprotest op donderdag 2 oktober: “Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u!”

De Vlaamse studenten gaan niet akkoord met de forse besparingen in het hoger onderwijs, noch met een eventueel kwaliteitsverlies, noch met een verhoging van de inschrijvingsgelden. Zoals eerder aangekondigd, organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, op donderdag 2 oktober een grote manifestatie tegen deze besparingslogica.

Na eerdere acties in de verschillende studentensteden, is het tijd geworden om de krachten te bundelen en een mars door Brussel te houden. Wij studenten, zullen een duidelijk signaal geven en samen met iedereen die ons steunt vanaf het Centraal Station in Brussel naar het Vrijheidsplein trekken. We zullen rond 15u30/16u door de voltallige commissie onderwijs ontvangen worden in het Huis van Volksvertegenwoordigers. De pers mag hierbij aanwezig zijn. In tussentijd zullen er verschillende toespraken gehouden worden door o.a. de voorzitter van VVS en andere studentenraden en organisaties.

We kunnen u ook meedelen dat wij morgen met een kleine delegatie om 12u30 ontvangen zullen worden door minister Crevits aan het Hendrik Consciencegebouw, hierbij zal geen pers aanwezig mogen zijn.

Het staat nu al vast dat er gesnoeid zal worden in de middelen van de instellingen waardoor zij minstens €250 per student minder zullen ontvangen. Een kwaliteitsdaling wordt dan zo goed als onafwendbaar. We komen samen als studenten, ongeacht politieke kleur of overtuiging en willen en masseeen signaal geven aan de Vlaamse Regering en minister Crevits dat we deze besparingen onaanvaardbaar vinden en bereid zijn te vechten voor een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs. We protesteren niet enkel tegen deze geplande besparingen, we pleiten ook onder meer voor een betere kwaliteitszorg en een systeem van studievoortgangsbewaking.

Dit verzet wordt georganiseerd door de actiegroepen uit de verschillende studentensteden, de 23 Vlaamse Studentenraden en de Vlaamse Vereniging van Studenten. Naar schatting worden er meer dan 1000 studenten in Brussel verwacht. Daarnaast hebben reeds het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg en talloze docenten en professoren hun steun betuigd en zullen er delegaties van Magik (ABVV jongeren), ACV-Enter (ACV jongeren) en FreeZbe (ACLVB-jongeren) aan de actie deelnemen.

Praktisch: De manifestatie begint aan het Europakruispunt in Brussel (Uitgang Brussel Centraal Station) om 13u30 en we komen aan om 14u45 op het Vrijheidsplein (Bij het Vlaams Parlement).

.