VVS op de European Student's Convention in Firenze

VVS was eind september aanwezig op de 28e European Students' Convention (ESC) van de European Students' Union (ESU) in Firenze. ESU geeft studenten in Europa een platform om ondanks hun verscheidenheid zich te verenigen en hun gemeenschappelijke doelen na te streven. De ESC is een bijeenkomst van nationale studenten-vertegenwoordigers uit de 47 leden van de 39 landen die lid zijn van ESU. Zo dient deze bijeenkomst onder andere ter voorbereiding van de Board Meeting van ESU later dit jaar in Baku. Maar het was ongetwijfeld veel meer dan dat. Zo werd er het PASCL-project voorgesteld. "Peer-Assisted-Student-Centered-Learning" was het middelpunt van vele interessante sessies en lezingen waaronder die van Lee Harvey, gekend emeritus van de Copenhagen Business School. Maar ook commodification en het democratiseren van stages passeerden de revue.

VVS wil de stem van de Vlaamse studenten vertegenwoordigen en verdedigen in een steeds groter wordend Europa. We gingen in Firenze dan ook discussie en dialoog aan met andere ESU-leden en experten over onze eigen problemen en die van anderen. Naast een leerrijke ervaring gaf het ons eens een ander perspectief op hoger onderwijs in Vlaanderen. We zijn namelijk niet het enige gebied dat te kampen heeft met besparingen en wanbeleid. Meerdere nationale studentenverenigingen in Europa vechten op dit moment tegen een daling van de democratisering van het hoger onderwijs en een achteruitgang van de kwaliteit. Voor ons tot voor kort een vanzelfsprekendheid, maar voor sommige landen nog maar recent verworven rechten, die nu alweer onder vuur komen te liggen. Zo werd de Servische Studentenvereniging (SUS & SKONUS) recentelijk nog ontbonden omwille van terechte protesten in Belgrado. ESU probeert echter de krachten te bundelen om op Europees niveau een verschil te maken voor alle studenten van Europa. VVS hield er de oren en ogen open en zal zich laten gelden op de Board Meeting in Baku begin december.