Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit moet de kiezer een betere garantie geven dat de kandidaat-minister succesvol zal zijn, nog voor deze één dag minister is geweest. Of deze toelatingsproef generiek moet zijn voor alle ministers of moet verschillen per beleidsdomein, moet volgens VVS het onderwerp zijn van debat.

In deze kwaliteitsgarantie ziet VVS ook een tweede opportuniteit. Een regering geniet namelijk het vertrouwen van de meerderheid van de bevolking. Dit vertrouwen moet hen dan ook gegeven worden! Daarom stelt VVS voor om met onmiddellijke ingang de externe kwaliteitscontrole af te schaffen. Het parlement, dat de regering controleert, wordt namelijk volledig overbodig indien we de ministers het vertrouwen geven dat ze verdienen. Natuurlijk kunnen wij er als burgers op rekenen dat alles dat misloopt binnen de regering, door henzelf zal worden aangekaart. Immers, de reputatieschade voor ons land is anders veel te groot. Bovendien: met deze besparing komt veel geld vrij. Zo kan er alsnog worden geïnvesteerd in onze toekomst.

Klinkt dit jullie absurd in de oren? Ook voor ons, studenten, kan dit niet! Maar toch liggen beide voorstellen, met betrekking tot het onderwijs, vandaag op tafel. Een regering geniet natuurlijk het vertrouwen van de meerderheid van de burgers, maar dat betekent niet dat het parlement als externe instantie zin- of nutteloos is in het controleren van de regering. Binnen het hoger onderwijs is echter besloten dat deze externe kwaliteitszorg niet langer noodzakelijk is! Natuurlijk vertrouwen wij als studenten onze instellingen, maar vinden wij het eveneens noodzakelijk dat een externe controle mogelijk blijft. Deze garantie ontbreekt nu al zeker de komende jaren en dat kan voor ons niet. Er moet op elk moment een absolute garantie zijn op de kwaliteit van ons hoger onderwijs!

Een toelatingsproef voor kandidaat leraren en exacte wetenschappen ligt momenteel ook op tafel. Het zou het aanzien van het beroep leraar moeten verhogen, maar er is geen enkel bewijs dat toelatingsproeven dat effect hebben. Indien instromende studenten niet voldoen aan de verwachte competenties is er mogelijk iets mis met de afstemming tussen het secundair en het hoger onderwijs. Indien gediplomeerde studenten niet voldoen aan de verwachtingen, ligt dit aan een foute invulling van de eindcompetenties van een opleiding. Maar als student reken je erop dat, mits een grote dosis inzet en verantwoordelijkheid, de opleiding je voorbereidt op wat komen gaat. Indien de opleiding dat niet doet, is het verkeerd om in de eerste plaats het probleem bij de student te leggen. De student kan geholpen worden met het maken van de juiste keuze, maar op geen enkele manier de toegang worden ontzegd of strengere maatregelen worden opgelegd.

Op deze Internationale dag van de Studenten willen wij ook uitdrukkelijk alle studenten over de hele wereld steunen in hun oproep voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. In het bijzonder steunen wij onze collega's van de Fédération des Étudiants Francophones met hun acties op deze internationale dag van de student tegen de besparingen van minister Marcourt.