Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

2014-11-17

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, benadrukt dat het vooral belangrijk is dat zowel de student als de docent de taal waarin wordt les gegeven voldoende onder de knie heeft. Het is belangrijk voor de docent zodat hij of zij zich goed kan uitdrukken en het verlicht ook de werkdruk bij bv. de voorbereiding van de lessen. Om onze onderwijskwaliteit blijvend te garanderen, vinden we het dan ook evident dat professoren voor hun doceertaal een certificaat op C1-niveau moeten behalen.

Wat buitenlandse docenten betreft, moeten zij naast hun C1-niveau certificaat in hun doceertaal, ook nog een B2-niveau certificaat behalen in het Nederlands. Deze verplichting vormt echter een rem op de internationalisering van ons onderwijs, aldus de instellingen.

VVS pleit er voor om deze test te vervangen door een vormingstraject dat bestaat uit een introductie in de Vlaamse context, de bestuursstructuur van de instelling, de financieringsmogelijkheden van het onderzoek, enzovoort. Het lijkt ons bovenal belangrijk dat we van de docenten kunnen verwachten dat ze mee kunnen functioneren binnen een instelling zonder hier direct een bepaald taalniveau op te plakken.

Dat professoren en lectoren de doceertaal op uitstekende wijze beheersen, is voor VVS niet minder dan een vanzelfsprekendheid wanneer we een kwalitatief hoogstaand onderwijs voor ogen houden. Maar we vinden het functioneren van de docent een veel performantere indicator dan zijn of haar taalniveau. Hoewel we de concrete inhoud en invulling van het integratietraject, zoals voorgesteld door de universiteiten, niet kennen, vinden we dit zeker een goed uitgangspunt in de realisatie van een kwalitatief en internationaal hoger onderwijslandschap.