Rationalisering

Rationalisering van het opleidingsaanbod is een begrip dat sinds 1997 met weerkerende kracht opduikt op de onderwijsagenda. Minister van onderwijs H. Crevits maakte er een beleidsprioriteit van in 2014. Rationalisering is het optimaal inzetten van de beschikbare (overheids)middelen om de doelstellingen van een kwaliteitsvol hoger onderwijs te realiseren, maar wat wordt hiermee nu bedoeld, met welke andere dossiers houdt dit verband en wat is de huidige stand van zaken? U vindt het antwoord in deze infofiche.