Standpunt Werkplekleren |3-3-2016|

Op de AV van 3/3/2016 stemde VVS over het geactualiseerde standpunt werkplekleren.

VVS vindt werkplekleren erg belangrijk, maar heeft toch enkele bezorgdheden over werkplekleren in het hoger onderwijs. Er is in het verleden veel te doen geweest rond stages in de lerarenopleiding of bij de mogelijke invoering van de tweejarige master, maar we willen eigenlijk werkplekleren in het algemeen onder de loep nemen. Werkplekleren kan tegemoet komen aan de nood om een verbinding te leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook terugkoppeling uit de werkplekervaring naar de opleiding is erg belangrijk. Tijdens deze ervaring kan een student vaardigheden en ervaringen opdoen buiten een schoolse context en kennismaken met het werkveld waarin hij na zijn opleiding zal terechtkomen. We willen gaan voor een kwaliteitsvolle praktijkcomponent van een opleiding voor iedere student en geven in dit document aan wat volgens de studenten de vereisten zijn voor werkplekleren.