Standpunt HBO5 |3-3-2016|

Op de AV van 3/3/2016 stemde VVS over haar vernieuwd standpunt over het Hoger Beroeps Onderwijs, kwalificatieniveau 5.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren.

Bijlage: