Verslag Studenteninspraak Onbeperkt 03/05/2016

Op 3 mei organiseerde VVS een voorstellingsavond voor het project Studenteninspraak Onbeperkt. We mochten die dag in onze kantoren een divers publiek ontvangen: studentenvertegenwoordigers, pers, beleidsmedewerkers, studenten met een functiebeperking en studenten orthopedagogiek die meegewerkt hebben aan het project.

De avond ging van start met een welkomstwoord door de voorzitter van VVS, Jonathan Hooft, waarin hij vooral aangaf dat studentenvertegenwoordiging zelf beperkt blijft zolang we niet iedereen kunnen betrekken. Nadien was het aan Meggie Verstichele van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Zij benadrukte nogmaals het belang van inclusieve studentenvertegenwoordiging en besprak ook kort de ervaring van het SIHO als meter van dit project. Vervolgens gaven we het woord aan professor dr. Geert Van Hove, titularis van het vak Disability Studies aan de Universiteit Gent. Hij prees de studentenvertegenwoordigers en VVS om de inzet voor dit project en noemde hen het tegenverhaal van de berichten die je vaak hoort over de luie, passieve, trage student. Tot slot stelde Liesbeth Maene, beleidsmedewerker van VVS, de onderzoeksresultaten voor. Het onderzoeksrapport kan u vinden in bijlage. Deze uiteenzettingen werden feestelijk gesloten met de plechtige ondertekening van het charter.

Na de voorstelling kon het aanwezige publiek bij een hapje en een drankje verschillende portretten bekijken die gemaakt werden door studenten orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Deze portretten waren elk heel anders en zijn gecreëerd in overleg tussen de portretmaker en de geportretteerde. De eindresultaten waren dan ook zeer divers en waren o.a. te bewonderen in de vorm van een filmpje, een puzzel, tekeningen en schema's.

VVS is heel blij met de talrijke opkomst en wil graag iedereen nog eens bedanken.

Bedankt aan Meggie Verstichele van het SIHO voor de vele hulp en steun in het project.

Bedankt aan professor dr. Geert Van Hove voor de medewerking en de mooie woorden.

Bedankt aan de studenten orthopedagogiek voor hun inzet voor de individuele portretten en de mooie overlegmomenten.

Bedankt aan de studenten met een functiebeperking die de enquête invulden en meegewerkt hebben in de focusgroepen en portretten.

Bedankt aan de aanwezige studentenvertegenwoordigers die het charter ondertekenden.

En tot slot heel erg bedankt aan alle geïnteresseerden om samen met ons bij deze voorstelling te zijn!

Foto's zijn te vinden op onze Facebookpagina.

Professor dr. Van Hove kwam aan het woord in een nieuwsuitzending van Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het radiofragment kan u beluisteren in bijlage.