PERSBERICHT: Vlaamse studenten staan sterker dan ooit

Vlaamse studenten staan sterker dan ooit

Samenwerken is prioriteit nummer 1 in hervormd VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten keurde op de algemene vergadering van 13 september de vernieuwde Statuten en Huishoudelijk Reglement goed. Deze hervormingen zijn het resultaat van een lang, intensief en doordacht proces en VVS is dan ook trots om jullie de resultaten voor te stellen.

Op basis van eerdere evaluaties en vergaderingen over de werking van VVS is besloten om de structuur en werking van de organisatie aan te pakken. De grootste aanpassing komt er door de invoering van een nieuw orgaan: het bureau. Hierdoor wordt vertegenwoordiging door een kleiner aantal personen gerealiseerd: ieder lid stuurt één afgevaardigde naar het bureau, waardoor dit orgaan vlotter kan werken en inhoudelijke discussies vermeden worden in de algemene vergadering. VVS streeft zo een efficiëntere werking na waarbij bovendien de mening van de Vlaamse student centraal staat en het niveau van de lokale studentenraden overstegen wordt.

De hervormingen maken deel uit van een grotere evolutie, aldus Jonathan Hooft, de voorzitter van VVS: "Studeren is sterk geëvolueerd en studenten zijn heel vaak voorlopers in het gebruik van nieuwe strategieën en technologieën. Het werd dan ook tijd dat de structuur van de vereniging werd aangepast om de vooruitgang van de studenten bij te benen en vooral ook om de ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling naar een sterkere vertegenwoordiging."

De hervormingen werden naar het eind van het academiejaar getrokken door voorzitter van de werkgroep Statuten, Frédéric Piccavet: "De hervorming is voor VVS een radicale stap voorwaarts. In een sterk veranderende wereld kan het niet zijn om als studenten stil te blijven staan. Nieuwe breuklijnen en oude debatten duiken op. Het vernieuwde VVS wil met deze hervorming sneller op de bal kunnen spelen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het democratische draagvlak van de vereniging".

VVS is er met deze aanpassingen helemaal klaar voor om het nieuwe academiejaar met meer slagkracht in te zetten. Na het vertrek van een studentenraad en de twijfels bij een andere studentenraad tijdens het vorige academiejaar hopen we dat deze hervorming tegemoet komt aan de problemen die zij en andere studentenraden aankaartten. Indien zij hier geen oplossing in zien, zal VVS jammer genoeg verder werken zonder hen en open blijven staan voor constructief overleg. In elk geval staat VVS klaar voor een nieuw, sterk academiejaar om de stem van de Vlaamse student opnieuw en kwalitatief te vertegenwoordigen.

Met vragen kan u terecht bij de aftredend ondervoorzitter van VVS, Christophe Bossuyt, via christophe@vvs.ac of 0491/259777.


VVS is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiële spreekbuis van de student.