VVS steunt het verkennend onderzoek van van de Gentse studentenraad. Voldoende financiering voor een kwalitatief hoger onderwijs!

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) steunt het verkennend onderzoek van van de Gentse studentenraad. Voldoende financiering voor een kwalitatief hoger onderwijs blijft een heet hangijzer voor de Vlaamse student! Lees hieronder ons integraal persbericht als reactie op het onderzoek van de Gentse Studentenraad.

Afgelopen maanden verspreidde en analyseerde de Gentse Studentenraad een vragenlijst om de invloed van de besparingen op de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Door de samenwerking met een aantal andere studentenraden zijn er een groot aantal studenten aangesproken: maar liefst 7323 studenten hebben de enquête ingevuld. Door dit hoge aantal respondenten kunnen een aantal belangrijke verkennende vaststellingen gedaan worden.   

Messelina Loncin, Ondervoorzitter VVS: “Hoewel het om een verkennend onderzoek gaat, liegen de resultaten die de Gentse Studentenraad ons bezorgde er niet om. Het beurssysteem blijkt voor sommige beursstudenten financieel ontoereikend. Beursstudenten zijn daarom vaak genoodzaakt om bij te klussen waardoor ze onvoldoende tijd kunnen spenderen aan hun studies. We zien dan ook dat de verhoging van het inschrijvingsgeld een te hoge financiële drempel vormt: voor 15,8% van de Vlaamse niet-beursstudenten is het inschrijvingsgeld te hoog voor hun ouders. Ook steunen we met VVS de vraag voor het afschaffen van de gesloten enveloppe, zodat de concurrentie tussen de verschillende instellingen niet in de hand gewerkt wordt.

Met een open brief heeft de Gentse Studentenraad deze resultaten aangekaart bij de Vlaamse overheid. VVS steunt dit initiatief en vraagt dan ook dat er meer onderzoek én een breed debat komt rond het financieringssysteem van het hoger onderwijs. De (onder)financiering van het onderwijs is namelijk geen lokaal probleem, maar treft elke Vlaamse student. VVS zal hier dan ook gevolg aan geven en samen met de lokale studentenraden hiervoor aandacht blijven vragen. Een herinvestering ten voordele van een kwalitatief en toegankelijk onderwijs vormt namelijk de beste garantie voor een sterke generatie van morgen. Dit kunnen we als Vlaamse studenten niet voldoende herhalen. Dit gezegd zijnde willen we niet zozeer kritiek leveren op de regering, dan wel een debat rond deze problematiek aanmoedigen.