Standpunt Kwaliteitszorg | 01-11-2017 |

VVS vraagt bij de evaluatie van de instellingsreview de volgende zaken:

  • Goede informering van alle stakeholders, studenten in het bijzonder
  • Inspraak voor studenten op elk niveau
  • Een kritische analyse van de Waarderende Aanpak
  • Een bijgestuurde opbouw van de ‘trails’ van de instellingsreview
  • Een toegankelijk en transparant informatieplatform met kwantitatieve informatie die eenvoudig te vergelijken is en kwalitatieve contextualisering

Duidelijke communicatie over hoe de kwaliteitsborging de volgende jaren wordt verdergezet

Contactgegevens

Rapporteur Kwaliteitszorg: Lorenzo Ego, Lorenzo@vvs.ac, 0486 31 28 56

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.-

Contact Bestuur VVS: Messelina Loncin, messelina@vvs.ac, 0491 25 97 77

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering