Wat doen als jouw prof het examen kwijt raakt?

Het beste wat je kan doen is je lokale studentenraad raadplegen of de voorzitter van de examencommissie; dit laatste kan je doen via de (examen)ombuds en moet zo snel mogelijk gebeuren.

Moest de beslissing van de examencommissie in jouw ogen onterecht zijn kan je vervolgens nog intern beroep aantekenen. Hierbij kan je je informeel richten tot de voorzitter van de examencommissie, maar moet er ook wel een formele klacht ingediend worden tav het diensthoofd onderwijs.

Hier moet je ten minste een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren in opnemen. Ook bij dit beroep moet je snel zijn namelijk 5 dagen na de kennisgeving van de nieuwe beslissing.

Tenslotte kan je na het doorlopen van deze interne beroepsprocedures ook nog bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangmaatregelen een verzoekschrift indienen. Dit verzoekschrift dien je in binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat na de dag van de kennisname van de beslissing van de interne beroepsprocedure. Stel dat je onderwijsinstelling nalaat om een interne beroepsbeslissing te nemen dan verandert de vervaltermijn van vijf kalenderdagen in vijftien kalenderdagen. Je verzoekschrift hoort minstens de volgende elementen te bevatten:

  • Je naam, woonplaats en e-mailadres (of van de raadsman)
  • Naam en zetel van het bestuur van je onderwijsinstelling
  • Voorwerp van beroep met een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren

Bij het verzoekschrift voeg je ook het bewijs van de interne beroepsprocedure bij en eventueel ook de beslissing op intern beroep. Wanneer je het nodig acht kan je ook nog overtuigingsstukken toevoegen. Het verzoekschrift moet vervolgens ook ondertekend zijn door jou of je raadsman en hoort aangetekend opgestuurd te worden naar:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangbeslissingen

 

Departement Onderwijs en Vorming – afdeling Hoger Onderwijs

Hendrik Consciencegebouw 7A

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

Ook aan je instellingsbestuur bezorg je op dat moment diezelfde documenten per aangetekende brief.

Heb je bij het afleggen van je examen ook een document/lijst ondertekend? Als dit het geval is zou ik zeker en vast een kopie van die lijst proberen te bemachtigen, dat is immers het enige schriftelijke bewijs dat je hebt dat bewijst dat je je examen vastgelegd hebt.