De Vlaamse Vereniging van Studenten stelt voor: Simon Hautekeete, bestuurder Financiën

De Vlaamse Vereniging van Studenten is een vereniging voor en door studenten. Iedere dag stellen wij daarom een bestuurder aan jullie voor. Vandaag is het de beurt aan Simon Hautekeete, die dit jaar het mandaat van bestuurder Financiën binnen VVS opneemt. "Mijn vrije tijd als student is niet vrijblijvend. Net als vele andere studenten engageer ik me met veel passie voor mijn medestudenten"

Simon Hautekeete is met zijn 19 jaar de benjamin van dit VVS-bestuur. Wat in geen geval wil zeggen dat zijn bestuurdersfunctie geen verantwoordelijkheid treft, wel in tegendeel. Als bestuurder Financiën vormt hij, samen met de personeelsverantwoordelijke en de voorzitter van VVS, de organisatorische ruggengraat van de organisatie. "In feite is alles plots in een stroomversnelling gekomen. In mijn tweede bachelor had ik reeds geproefd van het stuver-metier in de studentenraad geneeskunde aan de universiteit van Gent. Al snel leerde ik heel wat nieuwe gezichten kennen en werd ik quasi spontaan aangetrokken door het 'grotere plaatje'. Toen VVS een oproep lanceerde voor nieuwe bestuursleden, zag ik een ideale kans om mijn engagement in daden om te zetten. Aangezien ik vertrouwd ben met financiële aangelegenheden, was het mandaat als penningmeester een evidente keuze voor mij!"

 

Een efficiënt, correct en gezond financieel beleid

Een financieel beleid heeft potentieel veel valkuilen, niet in het minst omdat de financiële middelen die VVS ter beschikking heeft om de gehele Vlaamse studentenpopulatie te vertegenwoordigen in feite iets te karig zijn.

Simon: "Men moet wikken en wegen, een toekomstvisie uitwerken en zeer efficiënt kunnen omgaan met het budget dat voorhanden is. Hierin liggen de belangrijke uitdagingen voor VVS, en voor mij als bestuurder Financiën in het bijzonder."

"Uiteraard zijn we zeer dankbaar voor de huidige middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Hiermee kunnen we voorzien in de basisnoden van onze organisatie. Daarnaast heb ik me echter tot doel gesteld om op zoek te gaan naar extra budget. Op die manier kunnen we nóg meer realiseren voor de studenten in Vlaanderen en Brussel."

 

Studentenvertegenwoordiging: vandaag meer dan noodzakelijk

"Elke groep en geleding in onze samenleving kent haar spreekbuis. Voor studenten is dit niet anders. Als ik in mijn omgeving mijn oor te luisteren leg, zie ik vooral kritische én geëngageerde studenten die vaak met sterke ideeën op de proppen komen. Daar niet iedereen voldoende tijd heeft en dezelfde interesses delen, staat de studentenvertegenwoordiger klaar om deze ideeën zo goed als mogelijk in effectief beleid om te zetten. Met VVS kunnen we deze verzuchtingen naar het hoogste beleidsniveau katapulteren!"

 

VVS, de waakhond van het Vlaamse hoger onderwijs

Op de vraag waar VVS volgens Simon voor staat is het antwoord resoluut: "VVS kan men beschouwen als de waakhond van het Vlaamse hoger onderwijs. We volgen zo veel mogelijk dossiers op, wat niet altijd evident is. In die zin zijn onze argusogen niet enkel gericht op het onderwijsbeleid, maar ook op onszelf. Om niet te verdrinken in de maalstroom van thema's, problematieken en dossiers moeten we voor duidelijke prioriteiten voorop stellen. Binnenkort gaan we met VVS op vormingsweekend en organiseren we ook een introductiedag in Brussel. Deze evenementen zijn een ideale gelegenheid om studenten klaar te stomen voor het vertegenwoordigingswerk, alsook om voor onszelf duidelijkheid te scheppen in wat er werkelijk toe doet voor de Vlaamse student."

 

Het VVS-bestuur van 2018-2019

Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Studenten bestaat in 2018-2019 uit vijf studentenvertegenwoordigers uit diverse Vlaamse studentensteden. De bestuurders zijn afkomstig uit zowel hogescholen als universiteiten. Later deze week komen ook de andere bestuurders van VVS aan bod.

 

Lees hier het interview met Dylan Couck, bestuurder onderwijs

Lees hier het interview met Martijn De Vlaemynck, bestuurder internationaal

Lees hier het interview met Dominic Potters, bestuurder personeel

Lees hier later deze week het interview met Serhat Yildirim, voorzitter van VVS