Functieprofielen 2019-2020

De Vlaamse Vereniging van Studenten vzw (VVS) is op zoek naar een nieuwe raad van bestuur (rvb). De rvb-leden worden op de algemene vergadering verkozen. Elke student kan altijd opkomen voor een open functie (beschreven in de functieprofielen) in de raad van bestuur.

In dit document worden de verschillende functies voor de rvb beschreven. Zo krijg je een duidelijk beeld van wat je te wachten staat als rvb-lid. Hoeveel tijd een functie vraagt, bepaal je natuurlijk deels zelf en in samenspraak met de andere leden van de rvb. Bij elke functieomschrijving staat vermeld hoeveel procent van een stuverweek nodig is om deze functie goed te kunnen uitvoeren. We zijn er hierbij vanuit gegaan dat een stuverweek gemiddeld bestaat uit 18 à 25 uur. De percentages die worden weergegeven, zijn er ook om aan te duiden welke functies er eventueel combineerbaar zijn. Het is echter zeker niet zo dat bijvoorbeeld de volledige 100% van onderwijs bij eenzelfde persoon moet liggen.

We geven er de voorkeur aan om geen organisatorische en inhoudelijke functies met elkaar te combineren. Het is bijvoorbeeld niet aangeraden om zowel bestuurder Onderwijs te zijn als personeelsverantwoordelijke.

Wat krijg je ervoor terug? Naast een onvergetelijke ervaring, een jonge, dynamische en dankbare omgeving en de mogelijkheid om het (studenten)beleid voor elke student in Vlaanderen te beïnvloeden. Je wordt natuurlijk ondersteund op zeer veel vlakken. Zo bereidt de inhoudelijke beleidsmedewerker elke vergadering, standpunt en document mee voor.