Nota herindeling academiejaar | 21-05-2014 |

VVS wil:

  • Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening over de herindeling van het academiejaar.
  • Een minimumduur voor de blok- en examenperiodes, met genoeg tijd voor feedback na de eerste examenkans en voldoende tijd om te studeren voor de tweede examenkans.

Het behouden van de kerst-, paas- en zomervakantie op het moment van de schoolvakanties.

De volledige nota is te vinden in de bijlage.