Nota Kinderbijslag

Recent kwamen verschillende berichten in de actualiteit over een voorstel van de KU Leuven om langdurig zieke studenten een uitzondering toe te kennen op de norm om 27 studiepunten te ontvangen om het kindergeld te behouden . VVS wil met deze nota graag ook haar visie geven op kinderbijslag vanuit het studentenperspectief in enkele specifieke situaties. De huidige problemen in deze situaties houden voor VVS een kans in om rekening te houden met de zorgen van studenten bij de aangekondigde hervorming van de kinderbijslag .