Open brief aan minister van Onderwijs Hilde Crevits

Wij gingen met onze bekommernissen deze middag langs bij Minister van Onderwijs Hilde Crevits en overhandigden haar deze brief:

2 oktober 2014, Brussel

Geachte viceminister-president,

Geachte minister van onderwijs,

Geachte mevrouw Crevits,

Sinds uw benoeming tot minister van Onderwijs zijn wij in overleg geweest met u over de uitdagingen in ons hoger onderwijs. Vrijwel al deze uitdagingen vallen voor u onder het motto 'besparen', en in dat kader verhoogt u nu de inschrijvingsgelden. Voor u is dit een logische stap: randbestedingen zoals eten, huisvesting en boeken werden immers heel wat duurder, terwijl het inschrijvingsgeld in verhouding relatief weinig steeg. Koten zijn inderdaad duurder geworden, want de vraag steeg sneller dan het aanbod. Dat u dit principe van marktwerking nu toepast op de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs, baart ons grote zorgen. Al te vaak wordt de student afgeschilderd als een consument, die met de 'return on investment' een beter leven tegemoet gaat.

U wilt meer politiek en maatschappelijk engagement, en studenten moeten risico's durven nemen. De beste manier om dit niet te bewerkstelligen is door studenten als consumenten te zien en te behandelen. De idealen van '68 zijn in de generaties voor ons langzamerhand uitgestorven, maar onder studenten zijn ze nog springlevend. Studenten willen actief participeren binnen instellingen en daarbuiten, en willen niet uitgesloten worden omwille van financiële overwegingen. Studenten vechten vandaag en morgen voor de toegankelijkheid van een kwaliteitsvol hoger onderwijs, zoals de generaties van huidige politici dat lang geleden deden.

We moeten het over de kwaliteit hebben, want die wordt vandaag de dag bedreigd. Universiteiten en hogescholen gebruiken de besparingswoede om de opleidingsvisitaties op te schorten (af te schaffen). Ze zijn bang dat de rede op een gegeven moment terugkeert, en daarmee het besef dat besparen op kwaliteit geen goed idee is. VVS eist dat elke herziening binnen de kwaliteitszorg in overleg met de studenten gebeurt en altijd degelijk onderbouwd is, zodat de kwaliteit van ons hoger onderwijs niet in gevaar komt. Het opschorten van opleidingsvisitaties als besparingspolitiek is nefast voor ons hoger onderwijs en de gevolgen zullen op korte termijn zichtbaar zijn. Juist bij kwaliteit zijn in het verleden behaalde prestaties geen garantie voor de toekomst: de recente visitatie van de lerarenopleiding lager onderwijs aan de KHLim maakt dit pijnlijk duidelijk.

Vandaag zijn wij in Brussel de straat op gegaan met deze duidelijke boodschap: bespaar niet op de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs. Bespaar niet op de kwaliteit van ons hoger onderwijs. Bespaar niet op onze toekomst, het is ook die van u!

Namens de studenten,

Bram Roelant (voorzitter) en Henk Ophoff (ondervoorzitter)